ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2007 tarihinde kurulmuştur.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, mezunlarına meslek alanında gerekli olan teknik bilgilerin verilmesinin yanı sıra yaratıcı gücü geliştirecek bireysel ve takım çalışması becerilerini kazanmalarını da hedef alan bir eğitim sistemini benimsemiştir. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı lisans eğitimi dört yıllık bir süreyi kapsar. İlk mezunlarını 2011 yılında vermiş olan bölümdeki mezun sayısı, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi itibariyle 233'e ulaşmıştır. 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere, halen eğitim görmekte olan 342 öğrenci bulunmaktadır. Bölümde çift anadal ve yandal programları da uygulanmaktadır.

Her eğitim yılı güz ve bahar dönemleri olarak düzenlenmiş olup her dönem 16 haftalık bir süreyi kapsar. Dersler ilk iki yılda tasarım ilke ve kavramlarının aktarılması, sonraki iki yılda da mesleğin çeşitli dallarında uzmanlaşmaya yardımcı olacak proje odaklı teknik bilgilerin verilmesi şeklinde düzenlenmiştir.  Mesleki derslerin yanında Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi, Uygarlık Tarihi, Türk Dili ve Temel İngilizce gibi üniversite ortak dersleri de program çerçevesinde işlenir. Bölüm eğitimi Türkçe'dir. Bölüme Y.Ö.K. Üniversite Merkezi Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Yalnızca TM-1 puanı ile öğrenci kabul eden bölüme tam burslu (%100 burs) taban puanı 348,98536, tavan puanı 353,99519; %25 indirimli taban puanı 229,14339, tavan puanı 269,30131 ve ücretli taban puanı 205,98362, tavan puanı 260,48062 olarak belirlenmiştir.

Halen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü eğitim kadrosu 10 tam zamanlı öğretim elemanı ile 1 tam zamanlı bölüm dışı öğretim elemanı ve 24 yarı zamanlı öğretim elemanından oluşmaktadır. Öğretim elemanlarının temel ilgi alanları iç mimarlık, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevre tasarımı olmakla birlikte kendi uzmanlık alanları çerçevesinde restorasyon ve mimarlık tarihi, bilgisayar destekli tasarım, yapı teknik ve donanım bilgileri, kentsel tasarım, çevre psikolojisi, mekânsal iletişim, renk ve aydınlatma analizi ve akustik konularında da program için gerekli eğitim ve öğretim donanımını sağlamaktadırlar.