ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

  • Atılım Üniversitesindeki lisans programları toplam 240 AKTS kredilik derslerden oluşmaktadır.
  • Her programda, zorunlu dersler olarak, Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği Türkçe ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Uygarlık Tarihi ile Temel İngilizce dersleri yer almaktadır.
  • Lisans programlarında alan ve alan dışı seçmeli derslere de yer verilmektedir.
  • Programda üç zorunlu yaz stajı (ICM 190 - Şantiye Stajı, ICM 290 - Atölye Stajı, ICM 390 - Büro Stajı) dersi bulunmaktadır.

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

Yüksek Öğretim Kurulu Dersleri

Türk Dili I-II

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I-II

Uygarlık Tarihi

Temel İngilizce I-II-IV

 

 

ZORUNLU DERSLER

ICM 101 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler ve yaparken öğrenme yöntemi ile tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.

 

ICM 102 - İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler aktarılır ve yaparken öğrenme yöntemine dayanır. Bu doğrultuda ders, tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmaları içerir.

 

ICM 111 - Teknik Çizim I

Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir. 

 

ICM 112 - Teknik Çizim II

Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir. 

 

ICM 114 - Sunum Teknikleri

Çizim ve boyama teknikleri çizgi, tarama, doku verme, gölgeleme ve renklendirme alıştırmaları ile deneyimlenir, farklı renklendirme araçları ile mekan renklendirme ve renk seçme önemi üzerine uygulamalar ve proje sunum düzeni ile ilgili tartışmalar yapılır.

 

ICM 121 - İç Mimariye Giriş

Meslek alanı ve diğer disiplinlerle ilişkisi; mekân tasarımı problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile kültürel bakış kazandırmak üzerine çalışmalar.

 

ICM 201 - İç Mekan Tasarımı I

Ders; çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekân değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin ele alındığı, biçimlendirmenin yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir.

 

ICM 202 - İç Mekan Tasarımı II

Ders, çok karmaşık olmayan insan-çevre ilişkilerini içeren bir iç mekan (konut)değerlendirme sorununu barındırır. Tasarımda işlev ilişkilerinin, engeli olan ve engeli olmayan kullanıcı gruplarına ilişkin bir şekilde biçimlendirmenin, yaratıcı becerilerle oluşumunun sağlandığı bir çalışma sürecini içerir

 

ICM 211 - İnce Yapı ve Malzeme I

Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

 

ICM 212 - İnce Yapı ve Malzeme II

Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, geçişleri ve bitirmeler, ayırıcı elemanlar, pencereler, kapılar, ıslak hacimler (mutfak, banyo, wc, vb.) üzerine bilgilenme; araştırma ve uygulamalarla 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerinde sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi.

 

ICM 213 - Bilgisayar Destekli Çizim I

Sayısal Grafik, vektörel çizim mantığı ve disiplininin oluşturulması, Autocad programında 2D komutları ve mimari disiplin içinde kullanılması

 

ICM 214 - Bilgisayar Destekli Çizim II

3 boyutlu basit elemanlardan karmaşık elemanlara doğru modelleme teknikleri; tasarımın irdelenmesi ve geliştirilmesi; 2 boyutta yapılan tasarımların 3. boyutta ifadesi ve sunum teknikleri

 

ICM 221 - Mimarlık ve Sanat Tarihi I

Paleotik dönem ile 14. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi; coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller; plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

 

ICM 222 - Mimarlık ve Sanat Tarihi II

 15. yüzyıl ve 18. yüzyıl zaman aralığında mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi, coğrafi farklılıklar ile sosyokültürel etkileşimlerin görseller, plan v.b. eşliğinde karşılaştırmalı olarak incelenmesi

 

ICM 232 - İklimsel Konfor ve Tesisat

İnsan ihtiyaçlarının ve konforunun incelenmesi, çevre koşullarının yapılarda tasarımı belirleyici bir kullanımı, kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgiler. İklim kuşaklarına bağlı ısıl konfor ve çevre kontrolü, pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) ve iç mekân hava kalitesi. Yapılarda su tesisatının temel ilkeleri, ısıtma, soğutma, havaandırma ve iklimlendirme yöntemleri ve bunlara ilişkin mimari standartlar.

 

ICM 241 - Ergonomi

İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; iç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler;fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması

 

ICM 242 - Çevre Psikolojisi

İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri; insan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısının ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevrenin, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılması

 

ICM 299 - Staj II (Şantiye)

Şantiye alanındaki aktiviteler ve yaşam; projeye dâhil olan disiplinler arasındaki koordinasyon ve programlama; proje uygulama ve detaylandırma aşamaları ve iş güvenliği.

 

ICM 301 - İç Mekan Tasarımı III

Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümlerinin getirilmesi; kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasıı; çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmasını hedefleyen çalışmalar.

 

ICM 302 - İç Mekan Tasarımı IV

Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılması; iç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılmasını geliştirmek; aydınlatma, renk, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar.

 

ICM 303 - Mobilya Tasarımı

Mobilya tasarım ilkeleri; mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler, tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler ile üretim sürecine ilişkin aktarılan bilgiler ışığında doğru malzeme kararları ile bir mobilya tasarlanarak üretim aşamalarının deneyimlenmesi.

 

ICM 304 - Islak Mekan Tasarımı

Islak hacimlerde verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek ıslak mekan projesi hazırlama süreci.

 

ICM 321 - Mimarlık ve Sanat Tarihi III

19. yüzyıl ile 21. yüzyıl zaman aralığında, çağdaş tasarımların temel aldığı felsefe ve anlayışların mimarlık, kent ve sanat tarihinin evriminin görseller, planlar, kesitler ve görünüşler ile karşılaştırmalı olarak irdelenmesi

 

ICM 331 - Aydınlatma

Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

 

ICM 332 - Akustik ve Yangın Güvenliği

Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması.

 

ICM 399 - Staj II (Atölye)
İç mimarlık veya tasarım projelerinin uygulama ve üretim alanlarında, iş yönetimi ve programlaması alanında deneyim kazanmak ve gözlem yapmak.

 

ICM 401 - İç Mekan Tasarımı V

Tasarım sürecinde bilimsel karar verme yöntemleri kullanılarak iç-dış mekân ilişkisi, yapılar arasındaki kamusal alanlar, peyzaj öğeleri ve sokak mobilyaları gibi konular ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

 

ICM 402 - İç Mekan Tasarımı VI

Alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler gibi yapıların iç tasarım sürecinde yapılması gereken mimari ihtiyaç programı oluşturulur, tasarım dili yaratılır, bilimsel karar süreci yöntemleri kullanılır.

 

ICM 411 - Yapım Yönetimi

Proje ve toplam kalite yönetimi, yapı maliyeti, metraj, keşif, uygulama pratiği, yasa ve yönetmelikler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

ICM 499 - Staj III (Büro)
İç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari ve mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanmak; tasarım proje ve detay çizimleri üretmek; ölçme ve sunum teknikleri geliştirmeleri; proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapmak ve katılımda bulunmak.

 

ALAN ve ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER

ICM 322 - Tasarımda Anlam

Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam araştırılarak, biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi. Biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.

 

ICM 351 - Fuar Tasarımı

Belirlenen tematik bir konuya bağlı olarak bir fuar standı tasarımı yapmak.

 

ICM 352 - Kent Mobilyaları Tasarımı

Kentsel açık alanların kent mobilyalarının, kent kimliği bütününde ele alınarak, estetik ve işlevsel açıdan kent mobilyası-mekân ilişkisinin kurulması; kent mobilyası tasarımı ve mobilya endüstrisine yönelik olarak düşünülmesi; tasarım disiplini ve normları hakkında bilgiler ve terminolojiler verilmesi.

 

ICM 353 - Kentsel Tasarım İlkeleri

Kentsel tasarımın potansiyel rolünün, kent planlamasından iç mimarlığa kadar uzanan kapsam içinde kavranması; kentsel tasarım ile ilgili elemanların, kavramların ve örneklerin incelenmesi ile tasarım fikirlerinin oluşması.

 

ICM 354 - Sahne Tasarımı

Tasarım sürecinde iç ve dış hacimlerde salon, sahne ve sahne mekanı bilgisi ve düzeninin, sahne dekoru ve salon çevre düzeninide kapsayacak biçimde, tüm gösterim mekanının biçimsel ve görsel düzeni ile yapılandırılması.

 

ICM 355 - Peyzaj Mimarlığı İlkeleri

Sert ve yumuşak peyzaj elemanlarının mekan oluşturması üzerinde durularak endemik bitkilerin tanıtımı; peyzaj mimarlığının farklı ölçekler ile olan ilişkisi ile birlikte ilkeleri.

 

ICM 356 - Marka ve İşletme Odaklı Tasarım

İşletme/marka olgusu ile ilgili temel bilgiler, popüler kimlik tasarımı ve çok şubeli işletmelerde modüler tasarım; cephe tasarımı, tabela ve logo konuları ele alınmaktadır. Perakende mağazacılık veya gıda sektörlerine yönelik marka oluşturulacak ve tasarımı yapılacaktır.

 

ICM 361 - Detay Tasarımı

Yapı strüktürü ve malzemeleri ile ilgili detay projelerinin teknik ve üretime yönelik çözümleri ve bu çözümlerin mekansal bütünlük içindeki estetik değerlendirmesi.

 

ICM 371 - Mobilya Tarihi

Farklı dönemlerde mobilya tasarımının gelişim süreci; Mobilya Tasarımında Sürrealist ve Ekspresyonist Yaklaşımlar; organik tasarım; mobilya tasarımında Kitsch, Pop-Art ve Post Modernist yaklaşımlar; Türkiye’de mobilya tasarımı; mobilya tasarımında sürdürülebilir yaklaşımlar.

 

ICM 373 - Sanat, Mimarlık ve Etik

Modernite ile radikal şekilde değişen ve gelişen sanat ve tasarım dünyasındaki pratiklerin kavramsal sorunlarını anlatmaktadır.

 

ICM 374 - Çevre Estetiği

Mimari çevreden doğal çevreye kadar uzanan çerçevede, birey ve toplumların dünya ile kurdukları ilişkiler, felsefenin konusu olan estetikten farklı olarak sanatsal yaklaşımlar incelenmesi; Çevre Estetiği kapsamında insanın, çevresini nasıl algıladığı ve üzerindeki baskılarla bedeni arasındaki ilişkinin içtenliğinin sorgulandığı deneysel çalışmaların üretilmesi.

 

ICM 376 - Türk Sanat Tarihi

Türklerin islamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.

 

ICM 381 - Ekolojik Tasarım İlkeleri

Yapılı çevrenin ve mimari ürünlerin doğuşundan ölümüne kadar tüm girdi ve çıktıları ile biosferin ekolojik sistemlerine entegre olabileceği, tasarrufa, dönüştürerek tekrar kullanmaya ve çevreye zararlı atık üretmemeye özen gösteren, insan sağlığına önem veren” yaklaşımlar olan Ekolojik Tasarım ya da diğer adı ile ''Yeşil Tasarım” ın anlatılması.

 

ICM 382 - Uygulamalı Ekolojik Tasarım

Ekolojik tasarım yaklaşımının gerektirdiği ön birikimin, ekolojik tasarımdan ayrılmaksızın temel ekolojik malzemelerle ve kaynaklarla aktarılması.

 

ICM 383 - Işık-Renk Teorisi

Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

 

ICM 384 - Evrensel Tasarım

Evrensel tasarım kavramı; erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım ile ilişkisi; prensipleri ve prensiplerin projeler oluşturularak mekansal organizasyon, kullanıcı ölçüleri ve tasarım arasındaki ilişkiye etkileri

 

ICM 421 - Koruma ve Restorasyon

Taşınmaz Kültür Varlıklarında restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler.

 

ICM 442 - Portfolyo Tasarımı

Özgeçmiş (CV) hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı Portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar; resmi yazışma teknikleri ve içmimari teknik projenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler.

 

ICM 451 - Vaziyet Planı İlkeleri

Vaziyet planı ilkeleri, teknikleri ve yaklaşımları; vaziyet planı tasarımı.

 

ICM 454 - Ticari Yapıların İç Mekân Tasarımı

Satış yapıları tasarımı bağlamında mağaza tasarımı hakkında detaylı bilgiler;iİç mekan tasarım kriterleri doğrultusunda mağazanın analizinin yapılarak nasıl tasarlanması gerektiği; mağaza tasarımının marka, marka kimliği, marka imajı ve sattığı ürün ile olan ilişkisi; mağaza tasarımı, kullanıcı (müşteri) ve satış arasındaki ilişki irdelenir.

 

ICM 461 - Bilgisayarla İleri Sunum I

İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

 

ICM 462 - Bilgisayarla İleri Sunum I

İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

 

ICM 463 - Bilgisayar Tabanlı Boyama Teknikleri

Tefrişli planlar, orthografik ve perspektif görünüşler gibi teknik çizimlerin dijital ortamda oluşturulabilmesi; pafta düzeni içerisinde bir araya getirilmesi, çıktılarının alınabilmesi.

 

ICM 471 - Tarihi Yapılarda Rölöve

Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme teknikleri; seçilen tarihi bir yapının rölöve projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmaları; çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50, 1/20, 1/10 ölçekli rölöveler üzerine hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi.

 

ICM 473  - Sanat Yapıtları Analizi

Sanat ve Sanatçı kavramları; İkonoloji kavramı; Paleolitik ve Neolitik Dönem Sanatı; Antik Çağ Uygarlıklarında Sanat; Orta Çağ Döneminde Sanat; Rönesans Döneminden Modern Döneme Sanat konuları.

 

ICM 474  - Tasarım Felsefesi

Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.

 

ICM 475 - Mekân Analizi

Farklı alanlar ve kültürlerdeki mekanların biçimsel, sosyal ve kültürel açıdan çözümlemeleri; tasarımın üretildiği çağın toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine tanıklık etmesinden yola çıkılarak nasıl üretildiği ve toplumsal tüketimi.

 

ICM 477 - Çağdaş Sanat Akımları

Çağdaş sanat akımlarını kavratmak amacıyla Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımları incelenir. Dadaizm, Sürrealizm, Süpermatizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and Craft, Enstelasyon, Konsüktivzm, Kinetik Sanat gibi akımlar örneklerle anlatılarak öğrencilere bilim-teknoloji, toplumsal yapı, gibi değişkenlerle sanat arasındaki ilişkiyi kurma becerisi kazandırılır.

ICM 491 - Desen

Desen teknikleri; oran-hareket-yerleştirme ve çizgi estetiği; konstrüktif çizgilerle üçüncü boyut ve çizgisel tonlamalarla ışık-gölge, hacim konuları aktarımı ile doğru, sağlam ve estetik desen çizebilme ve yaratabilme.

 

ICM 492 - Fotoğraf

Fotoğrafın tarihi; ışık, renk ve filtreler, siyah-beyaz film ve renkli film yapıları, imaj oluşturma; mekanik bilgiler: Objektif türleri, fotoğraf makinası aparatlarının seçimi, shutter hızı ve ışık ayarı, kompozisyon oluşturma, fotoğrafçılık kuramları; basım teknikleri, dia fotoğraflar, dijital fotoğrafçılık, mimari fotoğraflama teknikleri; mimari fotoğraflama örneklerinin incelenmesi ve uygulanması.

 

ICM 493 - Araştırma ve Rapor Yazımı

Araştırma sürecinin tanımlanması ve analiz edilmesi; araştırma yöntemleri ve araştırma teknikleri; yapılan araştırmaların elde edilen verilerini kullanarak rapor hazırlama.

 

ICM 494 - Maket Yapımı

El ve zihin becerisini geliştirmek için maket yapım sürecine ilişkin uygulamalar; iki boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması ve farklı malzeme araştırmaları.