ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Başka bir kurumda alınan derslerin içeriğinin, programda verilen derslerin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliğinin ilgili Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, ilgili derslerden muafiyet sağlanabilmektedir.

“Atılım Üniversitesi Önceki Öğrenimlerin Tanınması, Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi”nde belirtilen maddeler muafiyet işlemlerinde uygulanmaktadır.

İlgili yönergeye buradan ulaşılabilir:

https://www.atilim.edu.tr/files/yonergeler/Onceki_Ogrenmelerin_Taninmasi-yeni(1).pdf