AKTS - İnce Yapı ve Malzeme I

İnce Yapı ve Malzeme I (ICM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnce Yapı ve Malzeme I ICM211 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 112 Teknik Çizim II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, Yapıya ait sistemler ve bu sistemlerin bileşenleri üzerinde; iç mekânın bu sistem içindeki yeri, uygulamayı sınırlayan ve belirleyen malzemelerin özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimine karar verir.
  • Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekana uygun renklere karar verir.
  • Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekana uygun dokuyu belirler.
  • Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde konstrüksiyon seçimi ve önermesi yapar.
  • Gerek projede, gerekse yerinde problem çözümü, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, Yapay Çevre, Strüktür, Malzeme, Konstrüksiyon Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Yapı – Zemin İlişkisi, Temeller, Aplikasyon Araştırma1
3 Duvarlar, Döşemeler Araştırma2 ve Ev ödevi 1
4 Yüzey Kaplamaları, Malzeme Geçişleri Araştırma3 ve Ev ödevi 2
5 Yükseltilmiş Döşemeler, Asma Tavanlar Araştırma4 ve Ev ödevi 3
6 Yatay ve Düşey Boşluklar Araştırma5 ve Ev ödevi 4
7 Yatay ve Düşey Boşluklar Araştırma6 ve Ev ödevi 5
8 Bacalar, Ocaklar, Şömineler Araştırma7 ve Ev ödevi 6
9 Merdivenler, Rampalar Araştırma8 ve Ev ödevi 7
10 Merdivenler, Rampalar Araştırma9 ve Ev ödevi 8
11 Asansörler, Yürüyen merdiven, rampa ve platformlar Araştırma10 ve Ev ödevi 9
12 Çatılar, Saçaklar, Markizler, Pergolalar Araştırma11 ve Ev ödevi 10
13 Çatılar, Saçaklar, Markizler, Pergolalar Araştırma12 ve Ev ödevi 11
14 Çatılar, Saçaklar, Markizler, Pergolalar Ev ödevi 12
15 Tamamlama ve yorumlar Eksik çalışmaların tamamlanması.
16 Tamamlama ve yorumlar Eksik çalışmaların tamamlanması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Allen, E. (1980). How Buildings Work: The Natural Order Of Architecture. Oxford University Press, New York, USA.
2. Bovill, C. (1991). Architectural Design: Integration Of Structural And Environmental Systems. Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
3. Ching, F.D.K. (2001). Building Construction Illustrated. John Wiley & Sons Inc. New York, USA.
4. Ching, F.D.K. (2004). İç Mekân Tasarımı – Resimli. Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş. İstanbul.
5. Daniels, K. (2003). Advanced Building Systems, A Technical Guide For Architects And Engineers. Birkhauser, Basel, Switzerland, Germany.
6. Eldem, S.H. (1973). Yapı. Arpaz Matbaacılık, İstanbul.
7. Neufert, E. (1983). Neufert: Yapı Tasarım Bilgisi. Verlag Ullstein Gmbh., Frankfurt/Berlin, Germany.
8. Olin, H.B., Schmidt, J.L., Lewis, & Walter, H. (1995). Construction: Principles, Materials and Methods. Van Nostrand Reinhold, New York, USA.
9. Ramsey, C,G., & Sleeper, H, R. (1981). The American Institute of Architects: Architectural Graphic Standards, USA.
10. Sarı, A. (1974). Merdivenler. Kutulmuş Matbaası, İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 50
Alan Çalışması 12 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 37 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 12 1 12
Derse Özgü Staj 12 1 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 1 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100