Rusça VI (RUS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça VI RUS402 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS401 ve ETI381
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS401 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta-altı dil seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamak ve okuma ve yazma ağırlıklı becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Okuma • Ülkeler ve şehirlerle ilgili okuyup konuşabilir (kıyaslama yapma, fikir beyan etme, vb.), • yönergeleri okuyup takip edebilir • soru sorma-yanıtlayabilme • metin özetleyebilir
  • Konuşma • günlük durumlarla ilgili bilindik konular üzerinde fikir ve bilgi alışverişi yapabilir. • sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri anlatabilir, günlük rutinleri ifade edebilir ve yemek siparişi verebilir, • planları ve günlük rutin işleri hakkında konuşabilir, • günlük veya haftalık plan yapabilir, planlarından bahsedebilir.
  • Dinleme • dinleme metinlerinin ana fikrini bulabilir, • dinledikleri konuşmalar ile ilgili soruları cevaplayabilir,
  • Yazma • diyalog tamamlayabilir ve ilgili soruları cevaplayabilir, • mektup, elektronik posta ve not yazabilir.
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı Oryantasyon Ders Tanıtım Dokümanı
2 Aile/ Семья Diyalog ve metin çalışması: Aile hakkında soru sormak ve cevaplamak. Akrabaları tanımlamak. -ile ve –i hali Fiiller: заниматься,интересоваться,увлекаться,встречаться. Unit 1.1 & 1.2
3 Aile/ Семья Diyalog ve metin çalışması: Aile biyografisi; doğdukları yer, eğitim aldıkları ve çalıştıkları yerler Misafirliğe davet etmek ve daveti kabul etmek. -ile hali ve –de hali Fiiller: родиться, учиться, пожениться, познакомиться, случиться Ünite 1.3 & 1.4
4 Bayramlar/ Праздники Diyalog ve metin çalışması: Türkiye’deki ve Rusya’daki bayram kutlamaları. Kültürel benzerlikler ve farklılıklar. Kutlamaya davet etmek ve sözleşmek. -ile hali ve –de hali Fiiller:приглашать, поздравлять, отмечать, желать. Ünite 2.1 & 2.2
5 Bayramlar /Праздники Diyalog ve metin çalışması: Sürpriz yapmak. Hediye almak, hazırlamak, sipariş vermek. İyi dileklerini iletmek. -in hali ve –e hali Fiiller:дарить,покупать, желать, выберать, заказывть. Ünite 2.2 & 2.3
6 Alışveriş/ Покупки Diyalog ve metin çalışması: Alışveriş merkezi, market, pazar alışverişi Kıyafet, kitap, hediyelik eşya seçmek ve almak. Mağaza içinde iletişim, beden sorma, stok arama -in hali ve –de hali Fiiller: искать, заказывать, примерять, покупать, платить. Notlu Ödev 1 Ünite 3.1 & 3.2
7 Alışveriş/ Покупки Diyalog ve metin çalışması: Online alışveriş yapmak. Online alışveriş siteleri Ödeme yöntemleri -in hali Fiiller:выберать, менять, принимать решение. Ünite 3.3
8 Kafe ve Restoran/ Кафе и рестораны Diyalog ve metin çalışması: Kafe ve restoran Yol tarifi Personel ile iletişim Sipariş vermek. Rezervasyon yapmak. Menüden tercih etmek Fiiller: предпочитать, хотеть,любить, есть, пить,резервировать. Ünite 3.4
9 Tatil/ Отпуск Diyalog ve metin çalışması: Otel tatili Rezervasyon yapmak Resepsiyonda iletişim (oda, otel, tarih, bilet seçimi veya değişimi) Yol tarifi sormak Fiiller: находится, расположен, приехать, уехать, заезд, выезд. Ünite 4.1
10 Tatil/ Отпуск Diyalog ve metin çalışması: Tatil planı yapmak Ulaşım ve otel tercihi Bilet satın almak Fiiller: планировать, искать, находить, использовать, платить, менять. Ünite 4.2 & 4.3
11 Notlu Ödev 2
12 Seyahat/ Путешествие Diyalog ve metin çalışması: Ülke ve şehir özellikleri Gezilecek yerler Parklar, müzeler, tiyatrolar -in hali, -de hali, -i hali Fiiller: осматривать, интересоваться, кататься, добраться, путешествоватью. Ünite 4.3 & 4.4
13 İş Hayatı/ На работе в офисе Diyalog ve metin çalışması: Gelecekteki meslek Meslek ve pozisyon tanıtımı Ofiste iletişim Ofiste yapılan işler Fiiller: писать , отправлять, получать, переводить, отвечать,отменять. Ünite 5.1 & 5.2
14 İş Hayatı/ На работе в офисе Diyalog ve metin çalışması: İş görüşmesine girmek. Cv hazırlamak E-posta yazmak Fiiller: собираться, учавствовать, планировать, развиваться. Ünite 5.2 & 5.3
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mozelova İrina( 2018) Russkiy suvenir ders kitabı 2. Russkiy yazık kursı, Moskova, s.186
Diğer Kaynaklar 2. Öğretim görevlisi tarafından hazırlanan ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100