AKTS - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri

Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (HUM291) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beden Dili ve İletişim Yöntemleri HUM291 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencilerin beden dili ile iletişim yöntemleri profesyonel ve özel hayatında daha başarılı olmasını hedeflemektedir. Etrafına doğru mesajlar veren, güçlü iletişim yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmek dersin en temel amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Beden dilini doğru kullanır, - Doğru iletişim yöntemlerini kullanır, - Özellikle iş hayatına atıldığında daha başarılı olur, - İş ve özel hayatında daha özgüvenli olur.
Dersin İçeriği Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beden dili tanımı ve tarihi Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 19-24. Beden Dili, s.19-25.
2 Beden dilinin amaçları Temel hareketlerimizde doğru ve yanlış ifadeler neler Etrafımıza daha doğru sinyalleri nasıl verebiliriz Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 40-56
3 Beden diline giriş Eller ve kolların ifade ettikleri İletişimde elleri daha doğru kullanma teknikleri Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 59-76. Beden Dili, s.173-210. Beden Dili, s. 143-172.
4 Beden dilinde duruşun (posturun) önemi Duruş (postur) teknikleri Duruşun (posturun) ifade ettikleri Beden Dili, s.115-142. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 77-92.
5 Beden dilinde baş ve ağzın ifade ettikleri Başın duruşları Ağzın sözel olmayan iletişimde önemi Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 94-107. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 110-123. Beden Dili, s. 211-258.
6 Beden dilinde gözler ve burnun önemi Gözlerin sözsüz iletişimde önemi Burnun sözsüz iletişimde önemi Beden Dili, s. 211-258. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 126-142. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 144-153.
7 Ara sınav Öğretim görevlisi tarafından gerçekleştirilecektir.
8 Beden dilinde başarılı olmak için ayak ve bacak davranışları Ayak hareketlerinin sözel olmayan iletişimde önemi Bacak hareketlerinin sözel olmayan iletişimde önemi Beden Dili, s. 77-114.
9 Beden dili ile yalanı saptama Beden Dili, s. 259-294. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 274-290.
10 Beden dilinde giyimin önemi Renklerin ifade ettikleri Kilo ve beden dili Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 242-272.
11 Bir bütün olarak vücudu değerlendirme İşlenen tüm konuları birleştirme
12 Sosyal medya ve beden dili Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 340-358.
13 Hitabet nedir Hitabetin önemi Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet, s. 119-138.
14 Öğrencilerin sunumu
15 Öğrencilerin sunumu
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Beden Dili Hakkında Her Şey, Shelly Hagen, Olimpos Yayınları.
2. Beden Dili, Joe Navarro, Alfa Yayınları.
3. Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet, Mehmet Çelikyay, Pozitif Yayınları.
Diğer Kaynaklar 4. Beden Dili ve Hitabet, Turgay Keskin, Tutku Yayınevi.
5. Beden Dili ABC’si, Selnur Atahan, Platform Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100