AKTS - Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler

Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler (ART280) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler ART280 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eski eserlerinin korunması ve onarımında kullanılan yöntemlerin yazılı ve görsel materyallerle irdelenerek teknoloji kullanımının koruma alanındaki öneminin irdelenmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Tarih boyunca gelişen maddi ve manevi kültür varlıklarını korunmasında kullanılan yöntemleri irdeleyerek, farklı meslek disiplinlerinin bu çalışmalara katkıları, kullanılan yeni yöntemler, teknik ekipman ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Sanat eseri ve koruma hakkında genel ilke ve kabuller, eser koruma yöntemleri ve bu süreçte kullanılan malzeme ve teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme
2 Eski eser koruma ile ilgili temel kavramlar
3 Korunması gereken değerlerin saptanmasında ilkeler ve koruma
4 Sanat eserlerini neden ve nasıl koruyoruz
5 Korumada disiplinler arası işbirliği
6 Eski eserlerin belgelenmesine yönelik kullanılan ölçüm teknikleri ve bu alanda yeni teknolojilerin kullanımı
7 Eski eserlerin belgelenmesine yönelik kullanılan bilgisayar destekli çizim ve modelleme teknikleri
8 Ödev sunumları ve tartışma
9 Eski eserlerin korunmasında kullanılan araştırma ve analiz yöntemleri
10 Eski eserlerin korunmasında kullanılan restorasyon yöntemleri
11 Restorasyonda kullanılan modern yöntemler - Temizlik ve sağlamlaştırma uygulamaları
12 Restorasyonda kullanılan modern yöntemler - paketleme, taşıma ve depolamada kullanılan gelişmiş teknoloji
13 Eski eserlerin sergileme ve sunum tekniklikleri
14 Ödev sunumları ve tartışma
15 Ödev sunumları ve tartışma
16 Final değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ahunbay, Z. (2004). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yem Yayınları.
2. Kuban, D. (2000). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama. İstanbul: Yem Yayınları.
3. Zakar, L ve Eyüpgiller, K. K. (2015). Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri Restorasyon Uygulamalarında Kullanılan Çağdaş Yöntemler. İstanbul: Yem Yayınları.
4. IBB KUDEB Restorasyon Konservasyon Dergileri, İBB KUDEB Yayınları.
5. Getty Conservation Institute. www.getty.edu/search/publications.
6. International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. www.iccrom.org/resources/publications.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum 3 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 3 9
Sunum/Seminer Hazırlama 3 4 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 7 21
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100