AKTS - Sanatın Şifası

Sanatın Şifası (ART281) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanatın Şifası ART281 Güz ve Bahar 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sanatın çeşitli dallarıyla tanışıp, kendine en uygun sanatsal ifade aracını araştırabilme Sanatı terapötik bir ifade aracı olarak kullanarak, beden, ruh, zihin sağlığı ve bütünlüğü sağlayabilme Ruhsal ve sanatsal farkındalık kazanabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kendini çeşitli sanatsal materyal ve araçlar ile özgürce ifade eder
  • Kendini tanır ve dönüştürmek için alana sahip olur
  • Hayal gücü,yaratıcılığı gelişir, bakış açısı değişir, özgüveni ve yaşam kalitesi artar
  • Sanatçı portföyü oluşturmayı öğrenir
Dersin İçeriği Kişinin sanat aracılığı ile kendi içsel yolculuğuna çıkması, sanat ve şifa teknikleri ile (nefes, meditasyon vb.) özdeki iç sanatçı ile tanışma; hareket, beden perküsyonu, müzik, masal, görsel sanatlar (fotoğraf, kolaj, sezgisel çizim, meditatif boyama, kil, vb.) aracılığıyla en uygun sanatsal alanın keşfi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, sanatın şifası nedir?
2 İçsel sanatçı ve şifacı ile tanışma, sanatçı portföyü oluşturma prensibleri
3 İç kritikle başa çıkma teknikleri, rehber eşliğinde imgeleme
4 Hareketin Şifası - Özgür hareket, nefes ve iç ritim Belirtilen konulara hazırlık
5 Hareketin Şifası - Doğaçlama Belirtilen konulara hazırlık
6 Hareketin şifası - Uygulamalı deneyimleme Belirtilen konulara hazırlık
7 Görsel Sanatlar ve Şifa - Sezgisel sanat nedir? Sezgisel çizim, serbest boyama çalışmaları Sanatçı portföyü çalışmaları
8 Görsel Sanatlar ve Şifa - Meditatif sanat nedir? Mandala, Zendala ve Zentangle çalışmaları Sanatçı portföyü çalışmaları
9 Sunum
10 Görsel Sanatlar ve Şifa - Kendi tekniğini keşfet Sanatçı portföyü çalışmaları
11 Görsel Sanatlar ve Şifa - Uygulamalı deneyimleme Sanatçı portföyü çalışmaları
12 İçgüdüsel sanat terapi, Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
13 İçgüdüsel sanat terapi, Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
14 İçgüdüsel sanat terapi, grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
15 İçgüdüsel sanat terapi - Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
16 Final Sunumu (Sanatçı portföyleri sunumu)

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Cameron, J. (2009). Sanatçının Yolu; Daha Üstün Yaratıcılık İçin Spiritüel Bir Yol. İstanbul: Butik
2. Liberman, J. M. (2015). Masal Terapi. İstanbul: Doğan Egmont
3. Özevin, B. ve Bilen, S. (2011). Yaratıcı Dans. Ankara: Müzik Eğitimi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 4 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100