AKTS - Sanatın Şifası

Sanatın Şifası (ART281) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanatın Şifası ART281 Güz ve Bahar 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sanatın çeşitli dallarıyla tanışıp, kendine en uygun sanatsal ifade aracını araştırabilme Sanatı terapötik bir ifade aracı olarak kullanarak, beden, ruh, zihin sağlığı ve bütünlüğü sağlayabilme Ruhsal ve sanatsal farkındalık kazanabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kendini çeşitli sanatsal materyal ve araçlar ile özgürce ifade eder
  • Kendini tanır ve dönüştürmek için alana sahip olur
  • Hayal gücü,yaratıcılığı gelişir, bakış açısı değişir, özgüveni ve yaşam kalitesi artar
  • Sanatçı portföyü oluşturmayı öğrenir
Dersin İçeriği Kişinin sanat aracılığı ile kendi içsel yolculuğuna çıkması, sanat ve şifa teknikleri ile (nefes, meditasyon vb.) özdeki iç sanatçı ile tanışma; hareket, beden perküsyonu, müzik, masal, görsel sanatlar (fotoğraf, kolaj, sezgisel çizim, meditatif boyama, kil, vb.) aracılığıyla en uygun sanatsal alanın keşfi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, sanatın şifası nedir?
2 İçsel sanatçı ve şifacı ile tanışma, sanatçı portföyü oluşturma prensibleri
3 İç kritikle başa çıkma teknikleri, rehber eşliğinde imgeleme
4 Hareketin Şifası - Özgür hareket, nefes ve iç ritim Belirtilen konulara hazırlık
5 Hareketin Şifası - Doğaçlama Belirtilen konulara hazırlık
6 Hareketin şifası - Uygulamalı deneyimleme Belirtilen konulara hazırlık
7 Görsel Sanatlar ve Şifa - Sezgisel sanat nedir? Sezgisel çizim, serbest boyama çalışmaları Sanatçı portföyü çalışmaları
8 Görsel Sanatlar ve Şifa - Meditatif sanat nedir? Mandala, Zendala ve Zentangle çalışmaları Sanatçı portföyü çalışmaları
9 Sunum
10 Görsel Sanatlar ve Şifa - Kendi tekniğini keşfet Sanatçı portföyü çalışmaları
11 Görsel Sanatlar ve Şifa - Uygulamalı deneyimleme Sanatçı portföyü çalışmaları
12 İçgüdüsel sanat terapi, Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
13 İçgüdüsel sanat terapi, Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
14 İçgüdüsel sanat terapi, grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
15 İçgüdüsel sanat terapi - Grup çalışması Sanatçı portföyü çalışmaları
16 Final Sunumu (Sanatçı portföyleri sunumu)

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Cameron, J. (2009). Sanatçının Yolu; Daha Üstün Yaratıcılık İçin Spiritüel Bir Yol. İstanbul: Butik
2. Liberman, J. M. (2015). Masal Terapi. İstanbul: Doğan Egmont
3. Özevin, B. ve Bilen, S. (2011). Yaratıcı Dans. Ankara: Müzik Eğitimi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 4 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 12 12
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100