AKTS - İklimsel Konfor ve Tesisat

İklimsel Konfor ve Tesisat (ICM232) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İklimsel Konfor ve Tesisat ICM232 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İnsan gereksinimleri ve iç mekan ısıl konforu bağlamında pasif iklimlendirme (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nemlendirme) kriterleri ve tasarımının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan ihtiyaçlarının ve konfor gereklerinin öğrenilmesi.
  • Çevre koşullarının yapılarda tasarımı yönlendiren parametrelerinin kontrol edilmesini sağlayacak stratejilerin kullanılabilmesine ilişkin yetenek ve birikimin geliştirilmesi.
  • Yapılarda tesisata ait iç mimarlara yetecek düzeyde tesisat bilgisinin kazanılması
Dersin İçeriği İç ortam ısıl konfor koşullarını belirleyen değişkenler; ısıl konfor bölgesi ve fizikrometrik çizelgeden yararlanarak pasif konfor tasarımı; pasif ısıtma ve serinletme tekniklerinin bina örnekleri desteğinde öğretilmesi; aktif konfor sistemleri ve tercih koşullarının tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç ortam çevre koşullarının kontrol gerektiren alanları, etkin sıcaklık ve değişkenler arası etkileşim, ısıl konfor bölgesi ve fizikrometrik çizelge. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Sürdürülebilir bir gelecek için çevre dostu, iklime dayalı konfor tasarımı, ana iklim tipleri ve temel tasarım ilkeleri, dönem ödevi verilişi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Temel tasarım ilkeleri: Arazi seçimi, mikroklima, binanın yönlenmesi, binanın formu, bina kabuğunun ısıl korunum düzeyi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Temel tasarım ilkeleri: Bina kabuğunun ısıl korunum düzeyi, yeşil peysaj, pencere ve cam özellikleri, doğal aydınlatma. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Temel tasarım ilkeleri: İçsel ısı kazancının kontrolu, yapay konfor sistemleri olarak enerji verimi yüksek ısıtma,serinletme ve air condition (hvac) sistemleri seçmek. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 Temel tasarım ilkeleri: Enerji etkin yapay aydınlatma, ödev ile ilgili tartışma. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
7 1. Ara Sınav , ödev ile ilgili tartışma. Ara sınava hazırlık.
8 Pasif Isıtma Teknikleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Pasif Isıtma Teknikleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Pasif Serinletme Teknikleri: Bina örnekleri Kaynakların okunması
11 2. Ara Sınav ,ödev ile ilgili tartışma Kaynakların okunması
12 Yapay Konfor sistemleri Kaynakların okunması
13 Yapılarda su tesisatı Kaynakların okunması
14 Yapılarda elektrik tesisatı Kaynakların okunması
15 Dönemin özeti Kaynakların okunması
16 Genel Sınav Kaynakların okunması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lechner, N., Heating, cooling, lighting : design methods for architects, Wiley, New York, 1990
2. Yeang, K., Ekotasarım: Ekolojik Tasarım Rehberi, YEM Kitabevi, İstanbul, 2012
3. Thomas, R., 1996, Environmental design : An introduction for architects and engineers, E & FN Spon London ;New York

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 3 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 2 8
Toplam İş Yükü 75