AKTS - İç Mekan Tasarımı III

İç Mekan Tasarımı III (ICM301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı III ICM301 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 202 İç Mekan Tasarımı II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasına önem verilir. Çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmak hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımın çıkış fikri çerçevesinde yaratıcı çözümler geliştirir.
  • Tasarım dilinin oluşumunda mekân bileşenlerini analiz eder.
  • Çalışılan mekânla ilgili araştırma becerisini kazanır.
  • Çalışılan mekânın kurum kimliğini tasarlar.
  • Alınan tasarım kararlarını detaylı teknik çizimler ve etkili görsel sunumlarla aktarır.
Dersin İçeriği Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümlerinin getirilmesi; kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasıı; çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmasını he

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun verilmesi ve işleyiş sürecinin açıklanması, çıkış fikri üzerinde çalışmalar Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Araştırma Ödevi ve çıkış fikrinin sunumu Ödev Sunumu
3 1. Aşama: 1/100-1/50 şematik yerleşim planı Proje çizimleri
4 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
5 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
6 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
7 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
8 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
9 Ara Jüri-I Proje çizimleri
10 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
11 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
12 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
13 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
14 4. Aşama: 1/10 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
15 Serbest Kritik. Serbest kritiğe hazırlık. Proje çizimleri.
16 Genel Jüri Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Katsigris, Costas. (2009) Design and Equipment for Restaurants and Foodservices. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc.
2. Lawson, Fred. (1994) Restaurants Clubs and Bars. London: Architectural Press.
3. Okay, Aydemir. (2000) Kurum Kimliği, Ankara: Media Cat Yay.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 10 90
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 300