AKTS - Mobilya Tasarımı

Mobilya Tasarımı (ICM303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobilya Tasarımı ICM303 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri mobilya tasarımı konusunda bilgilendirmek, ürün-mekan ve kullanıcı ilişkisini irdelemeye yönlendirmek. Ayrıca, öğrencilerin tasarımın ürüne dönüşme sürecinde malzeme, renk ve doku gibi tasarım elemanlarının önemi ile bütçe sınırının önemini anlamalarını deneyimleyerek sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mobilya üretiminde kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi sahibi olur.
  • Üretim teknikleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
  • Seri üretim ile özel üretim mobilyalar arasındaki detay farklılıklarını yerinde gözlemleyerek analiz eder.
  • Mobilyada strüktür çözebilme becerisi kazanır.
  • Ergonominin mobilya kullanımındaki önemi hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Mobilya tasarım ilkeleri; mobilyayı oluşturan alternatif malzemeler, tasarımı etkileyen fiziksel, ergonomik, psikolojik, ekonomik ve sosyal faktörler ile üretim sürecine ilişkin aktarılan bilgiler ışığında doğru malzeme kararları ile bir mobilya tasarlanarak üretim aşamalarının deneyimlenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Atölye çalışmasının duyurulması. Araştırma ve sunum konularının duyurulması ve dağıtılması. Kaynakçada belirtilen kitapların incelenmesi.
2 Öğretim üyesi sunumları: Mobilyada kullanılan temel malzeme olarak “AĞAÇ”; Ağacın yapısı, kesitleri, türleri ve kullanım yerleri, mobilyada ahşap birleşim çeşitleri ve detayları. Atölye çalışması: Ahşap birleşim detaylarının “strafor” ile öğrenciler tarafından yapılarak deneyimlenmesi. Uygulama 1-Ahşap birleşim detaylarının incelenmesi.
3 Ağaç işleme fabrikası ve seri üretim mobilya fabrikasına gezi. Ağaç türleri ve kurutulması; SUNTA, MDF “orta yoğunlukta lif levha”, HDF “yüksek yoğunlukta lif levha”, Lamine, Laminat ve nerelerde kullanıldığına dair bilgilerin aktarımı. Gezi için gidilecek fabrikanın ürünlerinin, kullandıkları ham maddelerin ve üretim yöntemlerinin neler olabileceğinin araştırılması.
4 Öğrenci sunumları. Sunum 1-Numune, çizim ve videoların hazırlanması, atölyelerde gözlem yapılması.
5 Öğrenci sunumları. Ödev konusu duyurusu. Sunum 1-Numune çizim ve videoların hazırlanması, atölyelerde gözlem yapılması
6 Ödev teslimi ve değerlendirilmesi: Mobilya’da strüktür. Oluklu mukavva ile yapıştırıcı ve ekstra hiçbir malzeme kullanmadan 1/1 ölçeğinde bir oturma elemanı üretimi. Ödev – Strüktür konusunun araştırılması, ahşap birleşim detaylarının tekrardan irdelenmesi, oturma elemanı tasarımı ve üretimi.
7 Dönem sonunda üretilecek olan mobilya tasarımının kararı (oturma birimi, kitaplık, sehpa, aydınlatma elemanı, hol ve antre mobilyaları) ve çıkış fikirleri hakkında toplu değerlendirmeler (pano kritiği). Uygulama 2- 1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri.
8 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (pano kritiği). Uygulama 2-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri.
9 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (birebir-masa kiritiği). Uygulama 3-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması.
10 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (birebir-masa kiritiği). Uygulama 3-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması ve malzeme detayı.
11 Ara Jüri Değerlendirmesi. Ara Jüri-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması ve malzeme detayları.
12 Ara Jüri Değerlendirmesi devamı. Jüri için istenen hazırlıkların yapılması.
13 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (birebir-masa kritiği). Uygulama 4-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması. 1/1 malzeme detayları çözümü.
14 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (pano kritiği). Uygulama 4-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması. 1/1 malzeme detayları çözümü.
15 Mobilya tasarımı eleştiri süreci (pano kritiği). Uygulama 4-1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. Model çalışması. 1/1 malzeme detayları çözümü.
16 Final Jüri Değerlendirmesi. 1/10 1/10 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri. 1/1, birebir malzemelerle üretilmiş mobilya.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aronson, J. (1965). The Encyclopedia of Furniture. New York: Clarkson Potter Publishers.
2. Savage, D. (2011). Furniture with Soul: Master Woodworkers and their Craft. Tokyo: Kodansha International Ltd.
3. Saville, L. (2006). Design Secrets: Furniture: 50 Real-Life Projects Uncovered. Beverly,Massachusetts: Rockport publishers inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 8 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 5 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 8 8
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 8 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100