AKTS - Portfolyo Tasarımı

Portfolyo Tasarımı (ICM442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Portfolyo Tasarımı ICM442 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Portfolyo ve sürecini kavrayabilmektir. Portfolyo nun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgi verilir. Öğrencinin Tasarım ve Tasarım İlkelerini özümsemesi. Tasarım sürecini yaşayabilmesi, Tasarım süreci içinde veri değerlendirme, analiz ve sentez yapabilme, tasarım dilini ve tekniğini kavrayabilme, problem çözme, soru sorma ve sorulara yanıt arama becerisi temel bilgilerini içeren bu ders öğrencilik ahlakı üzerine odaklıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özgeçmiş (CV) hazırlar.
  • Proje sunum, biçim ve tekniklerini belirler.
  • Tasarım Sürecini yaşar.
  • Tasarım dilini ve tekniğini, temel görsel eleman kavramlarıyla öğrenerek örneklerle pekiştirir.
  • Tasarımcı Portfolyo oluşturabilmek için gerekli teknikleri öğrenir.
Dersin İçeriği Özgeçmiş (CV) hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı Portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar; resmi yazışma teknikleri ve içmimari teknik projenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyişi ile ilgi bilgi verilecek. Ders ve kaynakları hakkında bilgi edinme.
2 Özgeçmiş (cv) hazırlanması üzerine bilgi verilmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
3 Yapılmış Özgeçmiş (cv) örnekleri incelenmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
4 (Ödev 1) Özgeçmiş (cv) hazırlanması. Ödev hazırlık.
5 Özgeçmiş (cv) notlanması / Portfolyo Tasarımı üzerine bilgi verilmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
6 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma. Portfolyo incelenecek örnekler toplanması. Kaynak kitaplardan bilgi edinme
7 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma. Portfolyo incelenecek örnekler toplanması. Kaynak kitaplardan bilgi edinme
8 Portfolyo tasarımına kullanılmak üzere proje verilmesi. (Ara Jüri) Kritik sürecine hazırlık.
9 Yapılan proje ve tasarımları üzerine kritik verilecek, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenemesi. Kritik sürecine hazırlık.
10 Yapılan proje ve tasarımları üzerine kritik verilmesi, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenmesi. Kritik sürecine hazırlık.
11 Ara Jüri Ara Jüriye hazırlık.
12 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında Portfolyo tasarımı istenmesi. ( Final Ödevi) Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
13 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
14 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
15 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Pile, John F., İnterior Design 3 Edition, 2003
2. Neufert, Erns., Yapı Tasarımı, 2000
3. İTÜ, Portfolyo Tasarım üzerine araştırma, 2002
4. Zevi, Buruno, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, 1990
5. Ching, Mimarlık: Biçim, Mekan, Düzen

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 3 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 2 12
Toplam İş Yükü 100