AKTS - Portfolyo Tasarımı

Portfolyo Tasarımı (ICM442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Portfolyo Tasarımı ICM442 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Portfolyo ve sürecini kavrayabilmektir. Portfolyo nun hedef kitlesinin ve sunulacak çalışmaların saptanmasına, sunum biçim ve tekniklerinin belirlenmesine yönelik bilgi verilir. Öğrencinin Tasarım ve Tasarım İlkelerini özümsemesi. Tasarım sürecini yaşayabilmesi, Tasarım süreci içinde veri değerlendirme, analiz ve sentez yapabilme, tasarım dilini ve tekniğini kavrayabilme, problem çözme, soru sorma ve sorulara yanıt arama becerisi temel bilgilerini içeren bu ders öğrencilik ahlakı üzerine odaklıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özgeçmiş (CV) hazırlar.
  • Proje sunum, biçim ve tekniklerini belirler.
  • Tasarım Sürecini yaşar.
  • Tasarım dilini ve tekniğini, temel görsel eleman kavramlarıyla öğrenerek örneklerle pekiştirir.
  • Tasarımcı Portfolyo oluşturabilmek için gerekli teknikleri öğrenir.
Dersin İçeriği Özgeçmiş (CV) hazırlama ve farklı formatlarda profesyonel bir tasarımcı Portfolyo oluşturma ve iş yaşamına yönelik çalışmalarda tasarımcı-müşteri ilişkisini içeren uygulamalar; resmi yazışma teknikleri ve içmimari teknik projenin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyişi ile ilgi bilgi verilecek. Ders ve kaynakları hakkında bilgi edinme.
2 Özgeçmiş (cv) hazırlanması üzerine bilgi verilmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
3 Yapılmış Özgeçmiş (cv) örnekleri incelenmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
4 (Ödev 1) Özgeçmiş (cv) hazırlanması. Ödev hazırlık.
5 Özgeçmiş (cv) notlanması / Portfolyo Tasarımı üzerine bilgi verilmesi. Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
6 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma. Portfolyo incelenecek örnekler toplanması. Kaynak kitaplardan bilgi edinme
7 Portfolyo tasarımı üzerine görsel çalışma. Portfolyo incelenecek örnekler toplanması. Kaynak kitaplardan bilgi edinme
8 Portfolyo tasarımına kullanılmak üzere proje verilmesi. (Ara Jüri) Kritik sürecine hazırlık.
9 Yapılan proje ve tasarımları üzerine kritik verilecek, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenemesi. Kritik sürecine hazırlık.
10 Yapılan proje ve tasarımları üzerine kritik verilmesi, teknik çizimleri ve detay paftaları incelenmesi. Kritik sürecine hazırlık.
11 Ara Jüri Ara Jüriye hazırlık.
12 Bilgisayar destekli A3 boyutlarında Portfolyo tasarımı istenmesi. ( Final Ödevi) Kaynak kitaplardan bilgi edinme.
13 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
14 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
15 Yapılan Portfolyo tasarımları üzerine kritik verilmesi. Kritik sürecine hazırlık.
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Pile, John F., İnterior Design 3 Edition, 2003
2. Neufert, Erns., Yapı Tasarımı, 2000
3. İTÜ, Portfolyo Tasarım üzerine araştırma, 2002
4. Zevi, Buruno, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek, 1990
5. Ching, Mimarlık: Biçim, Mekan, Düzen

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 3 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 6 2 12
Toplam İş Yükü 100