AKTS - 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler

21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler (ISL313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler ISL313 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kendi becerileri hakkında öz farkındalıklarını artırarak onların 21 yüzyıl becerileri ve iş yaşamı için gerekli yetkinlikleri kazandırmasına destek olmaktır. Ders tamamen online yürütülür.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 21. Yüzyıl yetkinlikleri konusunda kendilerini geliştirir.
  • Kariyerleri ile ilgili becerilerin geliştirir.
  • Kendileri ve yetenekleri hakkında farkındalıkları gelişir.
Dersin İçeriği Kişisel yönetim, kişisel finansal yönetim, zaman ve stres yönetimi ve örgütsel yetenekler, etiket ve profesyonel giyim, etik, politika ve çeşitlilik, hesap verebilirlik ve işyeri ilişkileri, iletişim ve elektronik iletişim, motivasyon, liderlik ve takımlar, çatışma ve müzakere, sosyal ağ oluşturma, iş arama yeteneği geliştirme, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, kariyer yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sistemin tanıtımı
2 Ders öğrenme Modülünü https://pearson.almscloud.com/ Adresinden keşfetme, içerikleri inceleme, uygulama, ödev ve diğer alt başlıkların tanıtımı
3 İletişim 01 - Ön Test İletişim 02 - Genel Bakış İletişim 03 - Öğrenci Röportajları - İletişim 04 - Uygulama 1: İletişimin Temelleri 05 - Uygulama 2: Akademik İletişim 06 - Uygulama 3: Akademik Ortamda Bir Grupla İletişim Kurmak 09 - İletişim Hedefleri Belirleyin 10 - Son Test İletişim
4 Eleştirel Düşünme 01 - Ön Test Eleştirel Düşünme 02 - Genel Bakış Eleştirel Düşünme 03 - Eleştirel Düşünme 04 - Uygulama 1: Eleştirel Düşünmeye Giriş 05 - Uygulama 2: Bilgileri Analiz Etme ve Değerlendirme 06 - Alıştırma - Eleştirel Düşünme Becerilerinizi Gösterin 09 - Son Test Eleştirel Düşünme
5 Hedef Belirleme 01 - Ön Test Hedef Belirleme 02 - Genel Bakış 03 - Öğrenci Görüşleri 04 - Uygulama 1: Değerler ve Hedef Belirleme 05 - Uygulama 2: Uzun ve Kısa Vadeli Hedefler Belirleme 06 - Uygulama 3: Hedeflere Ulaşma 07 - Alıştırma 1: Akademik Bir Hedef Belirleyin 09 - Son Test Hedef Belirleme
6 Problem Çözme 01 - Ön Test Problem Çözme 02 - Genel Bakış 03 - Öğrenci Görüşleri 04 - Uygulama 1: Problemi Belirleyin 05 - Uygulama 2: Çözümler Üretin ve Değerlendirin 06 - Alıştırma 1: En iyi çözümü bulun 09 - Son Test Problem Çözme
7 Stres Yönetimi 01 - Ön Test Stres Yönetimi 02 - Genel Bakış 03 - Öğrenci Görüşleri 04 - Uygulama 1: Stres Düzeyi Nedir 05 - Uygulama 2: Orta Derecede Stresin Üstesinden Nasıl Gelinir? 06 - Uygulama 3: Yüksek Düzeyde Stres için Teknikler 07 - Alıştırma 1: Stresin Üstesinden Gelme Planı Oluşturun 10 - Son Test Stres Yönetimi
8 Zaman Yönetimi 01 - Ön Test Zaman Yönetimi 02 - Genel Bakış 03 - Öğrenci Görüşleri 04 - Uygulama 1: Ders Programını Zaman Yönetimi Aracı Olarak Kullanma 05 - Uygulama 2: Hedefleri ve Yapılacaklar Listelerini Zaman Yönetimi Araçları Olarak Kullanma 08 - Zaman Yönetimi Konusunda Hedef Belirleyin 09 - Son Test Zaman Yönetimi
9 Gelişim Odaklı Bir Zihniyeti Anlama 01 - Genel Bakış 02 - Video 1: Gelişim Odaklı Bir Zihniyeti Nasıl Geliştirirsiniz? 03 - Derin Düşünme Ödevi 1: Zihniyetiniz Üzerine Düşünün 04 - Video 2: Zorlukları Kabullenmek 05 - Derin Düşünme Ödevi 2: Zorluklara Nasıl Cevap Verirsiniz 06 - Video 3: Hata Yapmanın Gücü 07 : Derin Düşünme Ödevi 3: Bir Zihniyet Oluşturmak için Hataları Kullanma 08 - Video 4: Henüz Kelimesinin Gücü 09 - Derin Düşünme Ödevi 4: "Henüz" Demek Zihniyetinizi Nasıl Değiştirebilir? 10 - Son Test Gelişim Odaklı Bir Zihniyeti Anlama
10 1. Pearson Kariyer Akademisi 01 - Bu Modülde Neler Var? 02 - LinkedIn Alıştırması 2. Kariyer Arayışı Sürecinde Kendinizi Keşfedin 01 - Bu Modülde Neler Var? 02 - Ödev 21. Yüzyıl Becerileri 03 - Uygulama 1: Kişilik Özellikleri ve Meslek Seçimi 04 - Uygulama 2: Kişisel Değerler ve İşyeri Tercihi 05- Uygulama 3:  Kişisel Becerileriniz ve İlgi Alanlarınız Nelerdir? 06 - Ödev 1 Kariyer Hedefi Oluşturun 07 - LinkedIn Alıştırması 08 - Özet 09 - Test Kariyer Arayışı Sürecinde Kendinizi Keşfedin
11 Bir Meslek için Beceriler Edinin 01 - Bu Modülde Neler Var? 02 - Uygulama 1: Aktarılabilir Becerileri Belirleme 03-Uygulama 2Temel İş Etiği Kuralları 04-Uygulama Kıyafet ve Kültür 05 - Ödev 1 Meslek Becerilerinizi Belirleyin ve Kendinize Makul Bir Hedef Koyun 05 - Ödev 2 Becerilerinizi Sergileyin 07 - LinkedIn Alıştırması 08 - Özet 09 - Test Bir Meslek için Beceriler Edinin
12 Meslekleri ve Çalışma Alanlarını Araştırın 01 - Bu Modülde Neler Var? 02 - Uygulama 1: Meslekleri Keşfedin 03 - Uygulama 2: Nitel Araştırma 04 - Ödev 1 Olası Meslekleri Araştırın 06 - LinkedIn Alıştırması 07 - Özet 08 - Test Meslekleri ve Çalışma Alanlarını Araştırın
13 İş Ağı Geliştirme (Networking) ve İş Arama 01 - Bu Modülde Neler Var? 02 - Uygulama 1: İş Arama Stratejileri 03 - Uygulama 2: İş Ağı Oluşturma 04 - Uygulama 3: Bilgilendirici Mülakat 05 - Ödev 1 Kendi İş Ağınızı Oluşturun 07 - LinkedIn Alıştırması 08 - Özet 09 - Test İş Ağı Geliştirme (Networking) ve İş Arama
14 Mülakata Hazırlık 01 - Bu Modülde Neler Var? 02-Uygulama 1 Mülakata Hazırlanmak 03 - Uygulama 2: Mülakat Türleri 04 - Uygulama 3: Mülakat Sorularının Üstesinden Gelmek 05 - Ödev 1 Deneme Mülakatına Hazırlan 08 - Özet 09 - Test Mülakata Hazırlık
15 Genel Değerlendirme
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. İlgili okumalar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 5
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 20 1 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125