AKTS - Evrensel Tasarım

Evrensel Tasarım (ICM384) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Evrensel Tasarım ICM384 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kullanıcı çeşitliliğini göz önüne alarak tasarım yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve bu kitle hakkında bilgi vermek hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çeşitli kullanıcı tipleri hakkında bilgi sahibi olur,
  • Farklı kullanıcı özelliklerine göre tasarım yapmayı öğrenir,
  • Farklı ölçülere göre tasarım yapmayı öğrenir,
  • Tasarım yapma kosusunda farkındalığı artar,
  • Evrensel tasarım normlarını öğrenir.
Dersin İçeriği Evrensel tasarım kavramı; erişilebilir tasarım ve uyarlanabilir tasarım ile ilişkisi; prensipleri ve prensiplerin projeler oluşturularak mekansal organizasyon, kullanıcı ölçüleri ve tasarım arasındaki ilişkiye etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği hakında genel bilgi verilmesi. Dersin içeriği hakında genel bilgi edinilmesi.
2 Evrensel tasarım kavramı Ödev (konuyla ilgili örnek)
3 Erişilebilir ve uyarlanabilir tasarım Ödev (konuyla ilgili örnek)
4 Erişilebilir ve uyarlanabilir tasarım Ödev (konuyla ilgili örnek)
5 Evrensel tasarım ilkeleri Ödev (konuyla ilgili örnek)
6 Eşitlikçi kullanım Ödev (konuyla ilgili örnek)
7 Kullanımda esneklik Ödev (konuyla ilgili örnek)
8 Ara sınav Ara sınava hazırlık
9 Basit ve sezgisel kullanım Ödev (konuyla ilgili örnek)
10 Algılanabilir bilgi Ödev (konuyla ilgili örnek)
11 Hata için tölerans Ödev (konuyla ilgili örnek)
12 Düşük fiziksel güç gereksinimi Ödev (konuyla ilgili örnek)
13 Yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve mekan Ödev (konuyla ilgili örnek)
14 Proje Sunumları Proje Sunumlarına hazırlık
15 Proje Sunumları Proje Sunumlarına hazırlık
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Giuliani, R. W. (2001). Universal design: New York. New York: Mayor Publication.
3. Kennig, B. & Ryhl, C. (2002). AAoutils: Teaching universal design. http://acessibilidade.cm-lisboa.pt/fileadmin/DAS-NA/Biblioteca/Design_Inclusivo/Exemplos_AAOUTILS.pdf
6. Story, M. S. (1998). Maximizing usability: the principles of Universal Design. Assistive Technology, 10, 4-12.
8. The Center for Universal Design. (1997). Principles of Universal Design. NC State University. http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universal-design/the-principles-of-universal-design/
9. Welch, P., & Jones, S. (2001). Advances in universal design education in the United States. In W. F. E. Presier and E. Ostroff, (Ed.) Universal Design Handbook (pp. 51.1-51.24). New York: McGraw-Hill.
10. Hacıhasanoğlu, I. (2003). Evrensel Tasarım. Tasarım kuram, 3/6.
11. Dostoğlu, N., Şahin, E. & Taneli, Y. (2009). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için tasarım. Mimarlık Dergisi, 361.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 2 2
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100