Fotoğraf (ICM492) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fotoğraf ICM492 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı iç mimarlık öğrencilerine fotoğrafçılık üzerine temel bilgi vermek, mimari fotoğraf çekiminin başlıca ilkelerini öğretmek ve grup halindeki binaların, tek bir binanın ve binaların detaylarının fotoğraflanmasındaki sorunlara işaret etmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fotoğrafın genel tarihi hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Fotoğrafçılıktaki temel teknikler hakkında bilgi sahibi olmaları
  • Mimari fotoğraf çekimi hakkında bilgi sahibi olmaları
  • Dijital fotoğrafçılık ve dijital arşivleme hakkında bilgi sahibi olmaları
  • Fotoğraf makinasındaki teknik ekipmanları kullanabilme kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriği Fotoğrafın tarihi; ışık, renk ve filtreler, siyah-beyaz film ve renkli film yapıları, imaj oluşturma; mekanik bilgiler: Objektif türleri, fotoğraf makinası aparatlarının seçimi, shutter hızı ve ışık ayarı, kompozisyon oluşturma, fotoğrafçılık kuramları; basım teknikleri, dia fotoğraflar, dijital fotoğrafçılık, mimari fotoğraflama teknikleri; mimari

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme. Temel fotoğrafçılık terminolojilerinin anlatılması. Kaynak kitaplar üzerinden ders ile ilgili bilgi edinilmesi.
2 Görüntü oluşumu / Kamera obscura / Odak uzaklığı / Görüş açısı / Objektifler / Mercekler – Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Odak uzaklığı ve perspektif / Konu uzaklığı – Görüntü uzaklığı / Diyafram ve izafi açıklık 1. Ödevin Verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 1. Ödevin Teslimi ve Sunumu 1. Ödevin hazırlanması
5 Uzaklık ayarı / Telemetre / Mikroprizma / Paralaks / Uzaklık ayarı – Diyafram – Odak uzaklığı ilişkisi Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Dijital kamera ve özellikleri / Dijital fotoğrafın değerlendirilmesi / Tarayıcılar, diyafram ve zaman ayarı / Zaman ayarlayıcılar ve çalışma sistemleri. 2. Ödevin Verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 2. Ödevin Teslimi ve Sunumu 2. Ödevin hazırlanması
8 Negatif / Çözünürlük / Saklı hayal / Işığa duyarlılık / ISO ayarları Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
9 Renk duyarlılığı / Gren / Kontrast / Beyaz ayarı Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
10 Poz toleransı / Poz verme / Poz ölçme 3. Ödevin Verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 3. Ödevin Teslimi ve Sunumu 3. Ödevin hazırlanması
12 Pozometreler / Kamera pozometreleri / Çalışma prensipleri Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Poz verme / Zone sistem / Kontrast / Teknik yönden doğru poz Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
14 Çözünürlük-boyut / Flaşlar ve çalışma prensipleri , polarizasyon filtreleri / Filtreler / Kitaptan kopya / Yakın çekim mercekleri Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
15 Mimari fotoğraf kuralları Sınıfta Uygulama Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
16 Final sınavı için genel değerlendirme Final Sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Busch, Akiko. (1987). The Photography of Architecture: Twelve Views. New York: Van Nostrand Company
2. Freeman, Micheal. (2012). Fotoğrafçının Gözü. İstanbul: Remzi Kitabevi
3. Grimm, T. (1998). The Basebook of Photography. Britain: Penguin
4. Kopelew, Gerry. (1998). How to Photograph Buildings and Interiors. New York: Princeton Arch. Press
5. London, Barbara v.d. (2001). Photography. Prentice Hall
6. Veltri, John. (1974). Architectural Photography. New York: American Photographic Book Publishing Co., Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 8 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 2 22
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100