AKTS - Işık ve Renk Teorisi

Işık ve Renk Teorisi (ICM383) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Işık ve Renk Teorisi ICM383 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere görüş ile ilgili prensipleri ve ışık - renk hakkındaki teorik bilgileri aktararak, bu olguların yapılı çevre dâhilindeki davranışlarını analiz edebilme, buradan edinilen bilgi ve deneyimleri projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görme, algı, ışık ve renk hakkında teorik bilgiler edinir.
  • Farklı fonksiyonlara hizmet eden iç mekânlarda, ışık ve renk tasarım elemanlarını analiz eder.
  • Işık ve renk uygulamalarının kullanıcı grup üzerinde oluşturabileceği olası psikolojik, fiziksel ve algısal etkileri öğrenir ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Alternatif ışık ve renk uygulama fikirleri geliştirir.
  • Doğal ve yapay aydınlatma stratejilerini öğrenir, uygulama fikirleri geliştirir.
Dersin İçeriği Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Görme ve algı ; ışığın fiziği (karakteri ve ölçümü). Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Işığın prensipleri (görüş açıları, konfor ve karşıtlık, kamaşma); yapay aydınlatmaya giriş. Öğrenci sunum konularının dağıtımı, çalışmanın amacı ve içeriğinin aktarılması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Yapay aydınlatma (ışık kaynakları, özellikleri ve kullanım alanları). Işık ve form (aydınlatma teknikler).Kısa Sınav 1 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması, aydınlatma teknikleri üzerine gözlem. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
5 Yapay aydınlatma ve stratejileri. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Doğal aydınlatma ve stratejileri. Ödev konusu içeriği açıklanması ve duyurusu. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 ARA SINAV Işık ve aydınlatma konularının hafta hafta tekrarı.
8 Ödev sunumları. “Renk” ile ilgili dergi, gazete ve/veya kitap içeriklerinde bir makale araştırması ve içeriğine yönelik özet hazırlanması.
9 Renk; rengin tanımı, renk algısı ve boyutları, renk şemaları, renk sistemleri / teorileri (Munsell, NCS, CIE vs.). Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
10 Renk simgeciliği ve rengin etkileri : Renk ve psikoloji, renk ve fizyoloji, renk ve duygu ilişkilendirmeleri, dinsel ve kültürel renk simgeciliği. Kısa Sınav 2 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
11 Sanat, tasarım ve iç mimaride renk. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
12 Renk ve etkileri üzerine yazılmış akademik çalışmalar, yöntem ve sonuçları üzerine tartışmalar. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Konut, otel ve ofis aydınlatması ve renk kullanımları). Kısa Sınav 3 uygulaması. Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması. Kısa sınava hazırlık.
14 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Hastane, alışveriş merkezi, mağaza ve müze-sanat galerisi aydınlatması ve renk kullanımları). Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
15 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Eğitim binaları, restoran-kafe, süpermarket aydınlatması ve renk kullanımları) Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Egan, M. D. Concepts in Architectural Lighting, McGraw Hill. Inc., New York, 1983.
2. Bean, R. Lighting: Interior and Exterior, Architectural Press, Oxford, 2004.
3. Feisner, A. Colour, Laurence King Publishing, London, 2006.
4. Fehrman, K. R. and Fehrman, C. Color: The Secret Influence, Prentice-Hall. Inc., New Jersey, 2000.
5. Boyce, P. R. (2014). Human factors in lighting. Crc Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 10
Ödevler 1 5
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 100