AKTS - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I

İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (ELIT107) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I ELIT107 1. Dönem 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere İngilizce dil bilgisi kurallarını konuşurken ve yazarken etkin bir biçimde kullanmayı öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dil öğreniminin temel bir parçası olan dil bilgisinin önemini anlarlar
  • dil bilgi yapılarının kullanımlarını, anlamlarını ve işlevlerini kavrarlar
  • doğru dil bilgisi kullanımının etkin ifade için önemini kavrarlar
  • dil bilgiye ait yapıların yazıda doğru ve etkin bir biçimde kullanırlar
Dersin İçeriği Zaman kipleri, dilek kipleri, edilgen yapı, sayılabilir ve sayılamaz isimler, belirteçler, paragraf ve makale yazımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zaman Kipleri/ Yazma Süreci: Yazım öncesi ve taslak yazımı Derse Giriş
2 Zaman Kipleri/ Yazım Süreci: Yazım öncesi ve taslak yazımı Zaman Kipleri/ Yazım Süreci
3 Dilek Kipleri/ Yazım Süreci: Gözden geçirme, Düzenleme ve Düzeltme Dilek Kipleri/ Yazım Süreci
4 Dilek Kipleri/ Paragrafın ögeleri Dilek Kipleri/Paragraf
5 Dilek Kipleri / Makale ögeleri: Tez cümlesi, uyum, düzen ve paragraflar Dilek Kipleri / Makale ögeleri
6 Edilgen Yapı/ Makale ögeleri: Bağlaçlar Edilgen Yapı/ Makale ögeleri
7 Edilgen Yapı/ Kaynak göstererek yazma Edilgen Yapı/ Kaynak göstererek yazma
8 Ara sınav Tekrar
9 Şart Kipi/ Makale türleri: Örnekleyici Makale Şart Kipi/ Makale türleri
10 Şart Kipi/ Makale Türleri: Örnekleyici Makale Şart Kipi/ Makale Türleri
11 İsim Fiiller ve Mastarlar/ Makale Türleri: Öyküleme İsim Fiiller ve Mastarlar / Makale Türleri
12 İsimler ve Artikeller/ Makale Türleri: Betimleyici Makale İsimler ve Artikeller/ Makale Türleri
13 Sıfatlar ve Zarflar/ Makale Türleri: Betimleyici Makale Sıfatlar ve Zarflar/ Makale Türleri
14 Belirteç ve zamirler Belirteç ve zamirler
15 Tekrar Tekrar
16 Yarıyıl sonu sınavı Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Alexander, L.G. Longman Advanced Grammar. Essex: Longman, 1993.
2. Rosa Alfred, Paul Eschholz. Models for Writers: Short Essays for Comparison, Boston: Bedford/st. Martins, 2001
3. Boardman, Cynthia A., Jia Frydenberg. Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essay, Pearson ESL, 2008.
4. Azar, Betty Schrampfer. Understanding and Using Grammar, New Jersey: Prentice Hall Regents, 1989.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 101