ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Programın gerektirdiği tüm koşulları yerine getiren öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir.