ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

1) Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2) İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak
3) Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
4) İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5) İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek
6) İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek
7) Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek
8) Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek
9) Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak
10) Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
11) Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
12) Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak
13) Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek
14) Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek