ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olarak 146 kredilik ders alan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.