ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölümümüzü kazanan öğrencilerin Güz Dönemi başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Hazırlık Atlama sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda yeterli puanı alamayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulunda Hazırlık eğitimi görürler. Bu eğitimin sonunda başarılı olan öğrenciler bölümümüzde eğitim görmeye başlarlar. Bölümümüze yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlşkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.