ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün misyonu akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve batı kültürünü iyi bilen öğrenciler yetiştirmek ve klasik eserlerin yanısıra çağdaş metinlerin de çalışılması yolu ile alanda küresel ölçekte söz sahibi olmaktır.