ECTS - - İngiliz Dili ve Edebiyatı

Bölüm programımızdaki edebiyat dersleri, Anglo-Sakson zamanından bugüne kadar bütün önemli edebi dönemleri kapsamaktadır. Derslerde edebiyatla ilgili genel bilgilerin yanı sıra şiir, düz yazı, tiyatro, roman, öykü gibi edebi türlerin eleştiri ve teorileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca programda, felsefe, mitoloji, Amerikan kültürü ve edebiyatı derslerine yer verilmektedir. Programdaki zorunlu derslerin yanı sıra alan seçmeli ve serbest seçmeli olmak üzere iki grup ders sunulmaktadır. İkinci yıldan itibaren her dönem İngiliz ve Amerikan edebiyatlarında tiyatro, roman, öykü ve kültür çalışmaları başlıkları altında açılan alan seçmelileri ile Eğitim, Genel (İşletme, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar v.b.) Yabancı Dil (Fransızca, Almanca, Rusça, İspanyolca) başlıkları altında açılan serbest seçmeli dersler arasından ders seçme olanağı tanınır.