AKTS - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı

18. Yüzyıl İngiliz Romanı (ELIT301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
18. Yüzyıl İngiliz Romanı ELIT301 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders 18. Yüzyıl İngiliz Roman türünün gelişmesini esas alarak, bu dönemde yazılmış roman örneklerini ayrıntılarıyla incelemeyi hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İngiliz Romanının gelişimi konusunda bilgi kazanırlar.
  • 18. Yüzyıl kültürü hakkında genel bir fikir edinirler
  • Çalıştıkları romanlar hakkında genel bir fikir edinirler.
Dersin İçeriği 18. yüzyıl İngiliz roman türü ve gelişimi, 18. yüzyıl İngiliz roman örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: 18. Yüzyıl Norton
2 Giriş: 18. Yüzyıl Norton
3 Giriş: 18. Yüzyıl Norton
4 Moll Flanders (1722) Daniel Defoe Moll Flanders
5 Moll Flanders (1722) Daniel Defoe Moll Flanders
6 Moll Flanders (1722) Daniel Defoe Moll Flanders
7 Pamela (1740) Samuel Richardson. Pamela
8 Pamela (1740) Samuel Richardson Pamela
9 Pamela (1740) Samuel Richardson Pamela
10 ARA SINAV -
11 Joseph Andrews (1742) Henry Fielding Joseph Andrews
12 Joseph Andrews (1742) Henry Fielding Joseph Andrews
13 Joseph Andrews (1742) Henry Fielding Joseph Andrews
14 Pride and Prejudice (1813) Jane Austen Pride and Prejudice
15 Pride and Prejudice (1813) Jane Austen Pride and Prejudice
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abrams, M.H. (Gen.ed.)The Norton Anthology of English Literature. 6th ed. V. I. New York. London: W.W.Norton&Company, 1993.
2. Allen, Walter. The English Novel. London: Penguin, 1954.
3. Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel, London: Arnold, 2001.
4. Backscheider, Paula R., Catherine Ingrassia. (Eds). A Companion to the Eighteenth Century English Novel and Culture. Chichester, West Sussex [England]; Malden, MA : Wiley-Blackwell,2009.
5. Watt, Ian. The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding. London: The Hogarth Press, 1987.
6. Mckillop, Alan Dugald. The Early Masters of English Fiction. Lawrence/London: The University of Kansas Press. 1968.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 150