AKTS - Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat (ELIT427) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Edebiyat ELIT427 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı ülkelerin İngilizce'ye çevrilmiş çeşitli hikayelerini incelemektir. Aralarında Türk yazarların da bulunduğu, doğulu ve batılı yazarların eserlerini incelemek öğrencilere eserleri çeşitli açılardan karşılaştırma imkanı sağlamasının yanı sıra olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekan, anlatıcının bakış açısı, biçem ve tema gibi öykünün temel ögelerini de öğretir. Metinler kültürel, tarihsel ve politik bağlamlarında incelenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Batı ve doğu kültürüne ait geniş bir kısa öykü yelpazesini çalışırlar.
  • Öykülere farklı edebi kuramlar açısından bakarak vizyonlarını genişletirler
  • Farklı kültürlerden gelen öyküleri karşılaştırarak yine edebiyat ve kültür vizyonlarını genişletirler
Dersin İçeriği Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa hikayelerinden geniş bir seçki

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Langston Hughes "Thank you ma'am" Liam O'Flaherty "The Sniper" Truman Capote "A Christmas Memory" Metinler internette bulunabilir.
2 William Faulkner "Dry September" The Penguin Collected Stories, s. 169-187
3 Ralph Ellison "Flying Home" Worlds of Fiction, s. 293-307
4 Albert Camus "The Guest" Worlds of Fiction, s. 154-163
5 Nadine Gordimer "A Soldier's Embrace" Worlds of Fiction, s.444-454
6 Chinua Achebe "Girls at War" Worlds of Fiction, s.19-29
7 Willa Cather "Paul's Case" Worlds of Fiction, s. 175-188
8 Judy Grahn "Boys at Rodeo" World of Fiction, s. 455-460
9 Ara Sınav Tekrar
10 Margaret Atwood "Dancing Girls" World of Fiction, s. 87-97
11 Margaret Drabble " A Success Story" Longman Anthology of World Literature by Women, s. 954-959
12 Nezihe Meriç "Thirst" Short Stories by Turkish Women Writers, s. 130-134
13 Isabel Allende "And on Clay We are Created" World of Fiction, s. 56-63
14 Ursula Le Guin "The Ones Who Walk Away from Omelas" World of Fiction, s.827-831
15 Ben Okri "In the Shadow of War" The Story and Its Writer, s. 1056-1089
16 Yarıyıl sonu sınavı Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. World of Fiction. Rubenstein and Larson (eds.), New York, MacMillan Publishing Company, 1993.
2. The Story and Its Writer. Ann Charters (ed.), Boston: Bedford Books, 1995.
4. Longman Anthology of World Literature by Women, Arkin and Shollar (eds.), New York: Routledge, 1989.
5. Short Stories by Turkish Women Writers, Trans. Nilüfer Mizanoğlu Reddy, Bloomington: Indiana University Turkish Studies, 1994.
6. The Penguin Collected Stories of W. Faulkner. Penguin Books. 1985.
7. The Casuarina Tree: Seven Stories by Somerset Maugham. Oxford UP, 1985.
Diğer Kaynaklar 3. Halman, Talat. Shakespeare Soneler. İstanbul: Cem Kitabevi, 2008.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125