AKTS - Amerikan Tiyatro Yazını

Amerikan Tiyatro Yazını (ELIT333) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Amerikan Tiyatro Yazını ELIT333 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 20. yüzyılın başlarından günümüze Amerikan tiyatrosunu ve belli başlı yazarlarını öğrencilere tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Amerikan tiyatrosunun gelişimi, etkilendiği akımlar, öne çıkan isimler hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Örnek oyunlar eşliğinde hem Amerikan tiyatrosu hem de Amerikan tarihi ve toplumu hakkında bilgi edinirler.
Dersin İçeriği Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, 1900'ler öncesinde Amerika'da tiyatro, Amerika tiyatrosunun doğuşu, Küçük Tiyatro Hareketi The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre adlı kitaptan giriş bölümünün okunması
2 Eugene O'neill Emperor Jones (Dışavurumculuk, ırk, Jung, dil) Okuma: Emperor Jones
3 Elmer Rice The Adding Machine, Sophie Traedwell Machinal Okuma: Machinal ve The Adding Machine
4 Awake and Sing- Clifford Odets Okuma ve araştırma: Awake and Sing
5 The Death of a Salesman- Arthur Milller Okuma ve araştırma: The Death of a Salesman
6 Tennessee Willliams- A streetcar Named Desire Okuma ve araştırma: A streetcar Named Desire
7 Ara Sınav Okunan oyunları gözden geçirme
8 Dutchman- Amiri Baraka Okuma ve araştırma: Dutchman
9 Calm Down Mother- Megan Terry Okuma ve araştırma: Calm Down Mother
10 Henry David Hwang- M. Butterfly Okuma ve araştırma: M. Butterfly
11 M. Butterfly Okuma ve araştırma: M. Butterfly
12 Film Gösterimi (Kızgın Damdaki Kedi ya da Çocuk Saati) Araştırma: Kızgın Damdaki Kedi ya da Çocuk Saati
13 Oleanna- David Mamet Okuma ve araştırma: Oleanna
14 Ara Sınav Tekrar
15 Tekrar Tekrar
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Contemporary American Drama, C.W.E Bigsby (3 vols)
2. Companion to Twentieth century American Drama, Colin Chambers (2002)
3. Types of Drama: Plays and Contexts, Sylvan Barnet, Morton Berman (1997)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126