AKTS - Sömürge Sonrası Edebiyatı

Sömürge Sonrası Edebiyatı (ELIT412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sömürge Sonrası Edebiyatı ELIT412 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri 20. sömürge sonrası dönemde İngilizce yazılan eserler ve bunların yansıttığı kültürler konusunda bilgilendirmektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sömürgecilik ve emperyal yayılım konularını öğrenirler
  • sömürgeciliğin sonuçlarını öğrenirler
  • sömürge sonrası dönemi incelerler
  • farklı kültürlerin temsilcileri olan yazarları tanırlar
  • Farklı kültürler arasında bağlantı kurarak edebi eserleri karşılaştırabilirler
Dersin İçeriği Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metinler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası bağımsızlık dönemleri ve kavramları Empire, The National and the Postcolonial 1890-1920, Sömürge dönemi- Temel kavramlar ve terimler, Bağımsızlık dönemi- Terimler ve tanımları
2 Salman Rushdie: The Prophet's Hair East West, s.33-60
3 Salman Rushdie: The Courter East West, s.173-212
4 V.S. Naipaul: One out of Many In a Free State, s. 21-58
5 V.S. Naipaul: One out of Many In a Free State, s. 21-58
6 Kazuo Ishiguro: A Family Supper The Art of the Story s.338-346
7 Doris Lessing: The Old Chief Mshlanga World Masterpieces, s. 2004-2012
8 Ara sınav Tekrar
9 Naguib Mahfouz: Zaabalawi World Masterpieces, s. 1963-1969
10 Gabriel Garcia Marquez: Death Constant Beyond Love World Masterpieces, s. 2051-2059
11 V.S. Naipaul: In a Free State In a Free State, s. 103-238
12 V.S. Naipaul: In a Free State In a Free State, s. 103-238
13 Kazuo Ishiguro: An Artist of the Floating World An Artist of the Floating World
14 Kazuo Ishiguro: An Artist of the Floating World An Artist of the Floating World
15 Genel tekrar Tekrar
16 Genel sınav Tekrar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lawall, Sarah. (Gen. Ed.) The Norton Anthology of World Masterpieces. Seventh Edition, Volume II. New York: W.W. Norton & Company,1999
2. Rushdie, Salman. East, West. London: Vintage, 1995.
3. Ishiguro, Kazuo. An Artist of the Floating World. London: Faber & Faber, 1986.
4. Naipaul, V. S. In a Free State. New York: Harmondsworth, 1984.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130