AKTS - Romanda Temel Akımlar

Romanda Temel Akımlar (ELIT322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Romanda Temel Akımlar ELIT322 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı İngiliz Edebiyatında gerçekçilik ve doğalcılık akımlarını genel hatları ile tanıtmaktır. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsayan derste İngiliz Edebiyatından seçilen eserler aracılığı ile gerçekçilik ve doğalcılık akımları tartışılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gerçekçilik akımı konusunda bilgi kazanırlar
  • Doğalcılık akımı konusunda bilgi kazanırlar
  • Gerçekçilik akımı ile yazılmış edebiyat eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar
  • Doğalcılık akımı ile yazılmış edebiyat eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar
  • Gerçekçilik ve Doğalcılık akımları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sahibi olurlar
Dersin İçeriği Romanda temel akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerçekçilik akımına giriş -
2 Gerçekçilik akımına giriş -
3 Gerçekçilik akımına giriş -
4 Pride and Prejudice Jane Austen Pride and Prejudice
5 Pride and Prejudice Jane Austen Pride and Prejudice
6 Pride and Prejudice Jane Austen Pride and Prejudice
7 Frankenstein Mary Shelley Frankenstein
8 Frankenstein Mary Shelley Frankenstein
9 ARA SINAV -
10 Great Expectations Charles Dickens Great Expectations
11 Great Expectations Charles Dickens Great Expectations
12 Doğalcılık akımına giriş -
13 Doğalcılık akımına giriş -
14 Jude the Obscure Thomas Hardy Jude the Obscure
15 Jude the Obscure Thomas Hardy Jude the Obscure
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Fort Worth, San Diego, Philadelphia, New York, Orlando, Austin, San Antonio Montreal, Toronto, London, Sydney, Tokyo: Harcourt Brace College Publishers. 1981.
2. Levine, George. The Realistic Imagination English Fiction from Frankenstein to Lady Chatterley. Chicago: The University of Chicago Press. 1983.
3. Walder, Dennis. Approaching Literature: The Realist Novel. London: Routledge, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125