AKTS - Psikoloji ve Edebiyat

Psikoloji ve Edebiyat (ELIT437) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Psikoloji ve Edebiyat ELIT437 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Freud ve Jung'un psikanalitik kavram ve terimlerini edebi eserlerdeki yansımaları üzerinden anlatmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Edebi eserleri, özellikle öyküler, Freud ve Jung'un psikanalitik bakış açısından inceleyebilir.
Dersin İçeriği Öyküleri Freud ve Jung`un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Freud'un Psikanalitik kuramına giriş Metin öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır.
2 Introduction to Jungian Theories Metin öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır.
3 Psikanalitik eleştiri, örnek inceleme E. A Poe- "Black Cat" Shirley Jackson "Charles"
4 Freud: Yaratıcı yazarlar ve gündüz düşleri 20th century Literary Criticism, s. 36-42
5 Jung: Psikoloji ve Edebiyat 20th century Literary Criticism, s. 174-188
6 Kate Chopin "The Storm", James Joyce "Araby" Fiction, s. 49-53, Dubliners, s. 29-36
7 D.H. Lawrence- "Horse Dealer's Daughter" Fiction, s.130-144
8 D.H. Lawrence "Rocking Horse Winner" The Portable Lawrence, s. 147-166
9 Ara sınav Tekrar
10 Alice Munroe "Wild Swans" Fiction, s. 253-261
11 Doris Lessing- "A woman on a Roof" Fiction, s. 253-261
12 Alice Walker- "Everyday use" Fiction, s. 314-321
13 Charles Perrault- "Blue Beard" "Blue Beard"
14 Angela Carter- "The Courtship of Mr. Lyon" Bloody Chamber and Other Stories, s. 43-55
15 Ernest Hemingway- "The Short Happy Life of Mr. F. Macomber" Worlds of Fiction, s. 484-505
16 Yarı yıl sonu sınavı Tekrar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Gwyn, R.S., Fiction: A Harper Collins Pocket Anthology. Harper Collins College Publishers, 1993.
2. Trilling, Diana.The Portable Lawrence. Penguin, 1977.
3. Carter, Angela. Bloody Chamber and Other Stories. Vintage, 2006.
4. Rubestein and Wilson, Worlds of Fiction. Macmillan Publishing Company, 1993.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 123