AKTS - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı

Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı (ELIT209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı ELIT209 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri rönesans dönemi İngiliz edebiyatı konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rönesans dönemi İngiliz Edebiyatını o dönemin önemli yazar ve şairlerinin eserlerini incelemiş olduklarından, döneme dair detaylı bilgiye sahip olurlar.
  • edebiyat yapıtlarını inceleme becerilerini geliştirmiş olacaklar.
  • Bu dönemin tarihsel, kültürel ve politik arka planını oluşturan Rönesans, Hümanizma, Reform, Milliyetçilik gibi önemli kavramlar ve tarihsel süreçleri ve bu süreçlerin sosyo-kültürel sonuçlarının yanı sıra, dönemin öne çıkan şiir formlarından sone, pastoral, destan/romans, alegori türünde şiirleri ve önemli düzyazıları da incelemiş olurlar.
Dersin İçeriği Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeare ve Spenser?ın yapıtları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Humanizma Metin, öğretim görevlisi tarafından sağlanacaktır.
2 Rönesans Dönemi Arka planı ve Dönem Bilgisi Norton Anthology Vol. 1, s. 413-463
3 Rönesans Dönemi Arka planı ve Dönem Bilgisi Norton Anthology Vol. 1, s. 413-463
4 Sone: Wyatt Norton Anthology Vol. 1, s. 461-63
5 Surrey Norton Anthology Vol. 1, s. 473-74
6 Sidney Norton Anthology Vol. 1, s. 481-83
7 Sidney Norton Anthology Vol. 1, s. 481-83
8 Spenser Norton Anthology Vol. 1, s.528-562
9 Spenser Norton Anthology Vol. 1, s.528-562
10 Ara sınav Tekrar
11 Shakespeare: Soneler Norton Anthology Vol. 1, s. 865-68
12 Shakespeare Norton Anthology Vol. 1, s. 865-68
13 Shakespeare Shakespeare
14 Thomas More Thomas More
15 Tekrar Tekrar
16 Yarıyıl sonu sınavı Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. The Norton Anthology of English Literature Vol. 1
Diğer Kaynaklar 2. Renaissance Literature and Culture by Lisa Hopkins. Continuum. 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125