AKTS - Amerikan Edebiyatı

Amerikan Edebiyatı (ELIT334) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Amerikan Edebiyatı ELIT334 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilerin 19 ve 20. yüzyıl Amerikan şairlerinden Walt Whitman'dan Sylvia Plath'a kadar uzanan şiir örneklerini tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerin şiir inclemesi becerilerini güçlendirmeleri de amaçlarıdan biridir. Sınıf içi tartışmaları ile öğrencilerin şiirin türsel özellikleri üzerine yoğunlaşmaları amaçlanır. İncelenen şairlerin yaşamlarına ve dönemin toplumsal ve tarihi şartlarına genel bakış her derste ele alınacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • şiirin türsel özelliklerine hakim olurlar.
  • 19. ve 20 yy Amerikan şiirini dönemin en iyi bilinen örnekleriyle tanımış olurlar.
Dersin İçeriği Bu dersin amacı öğrencilerin 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış seçili Amerikan edebiyatı eserlerini tarihi, toplumsal ve politik olaylar ışığı altında anlamalarını sağlamaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, kavramlar ve terimler Şiire giriş: Düzanlam, çağrışım, imgelem, mecazi dil (metaphor, kişileştirme, sembol, alegori)
2 Şiire giriş I: Düzanlam, çağrışım, imgelem, mecazi dil (metaphor, kişileştirme, sembol, alegori) Şiire giriş II: Mecazi dil (paradoks, mübala, ironi, gönderme, ton)
3 Şiire giriş II: Mecazi dil (paradoks, mübala, ironi, gönderme, ton) Edgar Allan Poe'nun seçilmiş şiirleri
4 Edgar Allan Poe'nun seçilmiş şiirleri Edgar Allan Poe'nun seçilmiş şiirleri
5 Edgar Allan Poe'nun seçilmiş şiirleri Walt Whitman'ın seçilmiş şiirleri
6 Walt Whitman'ın seçilmiş şiirleri Emily Dickinson'ın seçilmiş şiirleri
7 Emily Dickinson'ın seçilmiş şiirleri Emily Dickinson'ın seçilmiş şiirleri
8 Emily Dickinson'ın seçilmiş şiirleri Robert Frost'un seçilmiş şiirleri
9 Midterm Robert Frost'un seçilmiş şiirleri
10 Robert Frost'un seçilmiş şiirleri Wallace Stevens'ın seçilmiş şiirleri
11 Wallace Stevens'ın seçilmiş şiirleri William Carlos Williams'ın seçilmiş şiirleri
12 William Carlos Williams'ın seçilmiş şiirleri Ezra Pound'un seçilmiş şiirleri
13 Ezra Pound'un seçilmiş şiirleri e. e. cummings'in seçilmiş şiirleri
14 e. e. cummings'in seçilmiş şiirleri Sylvia Plath'ın seçilmiş şiirleri
15 Sylvia Plath'ın seçilmiş şiirleri Genel Tekrar
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Öğretim elemanı tarafından sağlanır.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 131