AKTS - Mezuniyet Projesi

Mezuniyet Projesi (ELIT406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mezuniyet Projesi ELIT406 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Sibel İzmir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı mezun durumdaki öğrencilere beşeri bilimlerde edebiyat teknikleri kullanarak mezuniyet projesi yazdırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma yöntemleri kullanarak bir mezuniyet projesi hazırlamak
  • Akademik ahlak kuralları dahilinde bir makale yazmak
  • Akademik bir makalenin sunumu
Dersin İçeriği ELIT 405 Seminer dersinde öğrenilen yeteneklerin, araştırma ve akademik yazım kuralları dahilinde kullanılarak basım ve/veya sunum için akademik bir araştırmanın yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; Edebi araştırma nedir?
2 MLA Style Manual; Egzersizler; Kütüphane Araştırması MLA Style Manual 1.1-1.4
3 MLA Style Manual, Egzersizler, Kütüphane Araştırması MLA Style Manual 1.4-1.6
4 MLA Style Manual; Egzersizler; Kütüphane Araştırması MLA Style Manual 1.6-1.8
5 MLA Style Manual; Egzersizler; Kütüphane Araştırması MLA Style Manual 1.8-2 Daha önce yazılmış bir ödevin formatlanması ve düzenlenmesi
6 MLA Style Manual İntihal ve Akademik Ahlak MLA Style Manual 2. Bölüm
7 Anahatlar ve bibliyografya Makalenin anahatlarının ve bibliyografyasının teslim edilmesi
8 Son anahatlar ve bibliyografya Son anahatlar ve bibliyografyanın teslim edilmesi
9 Araştırma projesinin İlk taslağının hazırlanması Araştırma projesinin İlk taslağının teslim edilmesi
10 Düzenleme
11 İkinci taslağın hazırlanması İkinci taslağın teslim edilmesi
12 Proje makalesinin ve bibliyografyanın hazırlanması Proje makalesinin ve bibliyografyanın teslim edilmesi
13 Makale sunumları
14 Makale sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers.7th ed. New York: MLA, 2009
2. Tyson, Lois. Critical Theory Today. New York: Routledge, 2006
3. Altick, Richard D. and John J. Fenstermaker. The Art of Literary Research. 4th ed. New York: WW Norton, 1993.
Diğer Kaynaklar 4. Gibaldi, Joseph, ed. Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures. 2nd ed. New York: MLA, 1992.
5. Guerin, Wilfred L., et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Oxford UP, 2011
6. Harner, James L.. Literary Research Guide. New York: MLA, 1993
7. Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations. 6th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1996

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 4 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 132