AKTS - Kadın Yazarlar

Kadın Yazarlar (ELIT415) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kadın Yazarlar ELIT415 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı 16. yüzyıldan günümüze İngiliz kadın yazarlarını ve kadın edebiyatının genel özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 16. yüzyıldan günümüze kadın edebiyatı örneklerini ve kadın yazarların özelliklerini tanırlar ve kadın edebiyatının gelişimini öğrenirler.
Dersin İçeriği İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Giriş
2 Giriş Giriş
3 16. yüzyıl kadın yazarlar 16. yüzyıl kadın yazarlar
4 16. yüzyıl kadın yazarlar 16. yüzyıl kadın yazarlar
5 17. yüzyıl kadın yazarlar 17. yüzyıl kadın yazarlar
6 17. yüzyıl kadın yazarlar 17. yüzyıl kadın yazarlar
7 18. yüzyıl kadın yazarlar 18. yüzyıl kadın yazarlar
8 18. yüzyıl kadın yazarlar 18. yüzyıl kadın yazarlar
9 Ara sınav Ara sınav
10 19. yüzyıl kadın yazarlar 19. yüzyıl kadın yazarlar
11 19. yüzyıl kadın yazarlar 19. yüzyıl kadın yazarlar
12 19. yüzyıl kadın yazarlar 19. yüzyıl kadın yazarlar
13 20.-21. yüzyıl kadın yazarlar 20.-21. yüzyıl kadın yazarlar
14 20.-21. yüzyıl kadın yazarlar 20.-21. yüzyıl kadın yazarlar
15 Tekrar Tekrar
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Showalter, Elaine. A Literature of their Own
Diğer Kaynaklar 2. Queen Elizabeth I, "On Monsieur's Departure"
3. Behn, Aphra. "The Willing Mistress," "The History of the Nun"
4. Burney, Frances. "The Diary and Letters of Madame D'Arbay," Evelina
5. Wolstencraft, Mary. A Vindication of the Rights of Women.
6. Austen, Jane. "Love and Friendship," Pride and Prejudice
7. Shelley, Mary. Frankenstein
8. Bronte, Charlotte. Jane Eyre
9. Eliot, George. "Women in France," "Silly Novels by Women Novelists"
10. Woolf, Virginia. A Room of One's Own
11. Winterson, Jeanette. "Poetics of Sex"
12. Carter, Angela. "Blood Story"

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 131