AKTS - Kısa Öykü

Kısa Öykü (ELIT212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kısa Öykü ELIT212 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere öykü türünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Öykü türünün ögeleri (karakter yaratma, anlatıcının bakış açısı, mekan ve zaman, olay örgüsü, tema, ton, ve mod) öykü türünün güçlü örnekleri üzerinden incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kurgu ögelerini bilirler
  • öykü türünde yazılmış eserleri inceleyebilirler
  • Kısa öykü türünün özelliklerini bilirler
Dersin İçeriği Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Öykü türünün ögeleri
2 Öykü türünün ögeleri/ Chuang Tzu: “Independence”, Grimm Brothers: “Godfather Death” Chuang Tzu: “Independence”, Grimm Brothers: “Godfather Death”
3 Kate Chopin: “The Story of an Hour” (1894) Kate Chopin: “The Story of an Hour” (1894)
4 Guy de Maupassant: “The Necklace” (1884) Guy de Maupassant: “The Necklace” (1884)
5 Anton Chekhov: “Gooseberries” (1898) Anton Chekhov: “Gooseberries” (1898)
6 Edgar Allan Poe: “William Wilson” (1839) Edgar Allan Poe: “William Wilson” (1839)
7 Midterm
8 Edgar Allan Poe: “The Purloined Letter” (1844) Edgar Allan Poe: “The Purloined Letter” (1844)
9 Arthur Conan Doyle: “The Japanned Box” Arthur Conan Doyle: “The Japanned Box”
10 Charlotte Perkins Gilman: “The Yellow Wallpaper” 1899 Charlotte Perkins Gilman: “The Yellow Wallpaper” 1899
11 Willa Cather: “Paul’s Case” 1905 Willa Cather: “Paul’s Case” 1905
12 James Joyce: “A little Cloud” 1914 James Joyce: “A little Cloud” 1914
13 Katherine Mansfield: “Feulle D’Album” /OR Virginia Woolf : “Kew Gardens” Katherine Mansfield: “Feulle D’Album” /OR Virginia Woolf : “Kew Gardens”
14 Sait Faik Abasıyanık: “Such a Story”/ “Öyle bir Hikaye”, “Coffeehouse of Eftalicus”/ “Eftalikus’un Kahvesi”(1950s) Sait Faik Abasıyanık: “Such a Story”/ “Öyle bir Hikaye”, “Coffeehouse of Eftalicus”/ “Eftalikus’un Kahvesi”(1950s)
15 Ray Bradbury: “A Sound of Thunder” Ray Bradbury: “A Sound of Thunder”
16 Final Sınavı Tekrar

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126