AKTS - Temel Mekanik I-Statik

Temel Mekanik I-Statik (CE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Mekanik I-Statik CE201 4 0 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 157 – İleri Kalkülüs
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga Akış
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisini, uygulamaları ile birlikte detaylı olarak öğrenmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvetleri ve momentleri tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler, rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir biçinde oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, serbest cisim diagramından denge denklemlerini oluşturabileceklerdir.
  • Öğrenciler, denge denklemlerinin çözebileceklerdir.
  • Öğrenciler, temel tasarım anlayışlarını uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Genel tanıtım, parçacıklarda denge, rijit cisimlerde denge, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, kafes sistemlerin analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım (Kitaptaki Bölüm 1) 1-14
2 Parçacıkların Statiği (Kitaptaki Bölüm 2) 15-72
3 Parçacıkların Statiği (Kitaptaki Bölüm 2) 15-72
4 Rijit Cisimler: Eşdeğer Kuvvet Sistemleri (Kitaptaki Bölüm 3) 73-156
5 Rijit Cisimler: Eşdeğer Kuvvet Sistemleri (Kitaptaki Bölüm 3) 73-156
6 Rigit Cisimlerin Dengesi (Kitaptaki Bölüm 4) 157-218
7 Rigit Cisimlerin Dengesi (Kitaptaki Bölüm 4) 157-218
8 Makasların Analizi (Kitaptaki Bölüm 6) 284-352
9 Makasların Analizi (Kitaptaki Bölüm 6) 284-352
10 Kirişlerin Analizi (Kitaptaki Bölüm 7) 353-410
11 Kirişlerin Analizi (Kitaptaki Bölüm 7) 353-410
12 Sürtünme (Kitaptaki Bölüm 8) 411-470
13 Yüzeylerin Geometrik Özellikleri (Kitaptaki Bölüm 5 ve Bölüm 9) 219-283 & 471-556
14 Yüzeylerin Geometrik Özellikleri (Kitaptaki Bölüm 5 ve Bölüm 9) 219-283 & 471-556
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vector Mechanics for Engineers–Statics, 7th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Eisenberg E. R., McGraw-Hill, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Engineering Mechanics-Statics, 3rd SI Ed., Hibbeler, R. C., Prentice Hall, 2005.
3. Engineering Statics, 3rd SI Ed., Meriam J. L., Kraige L. G., John Wiley, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 175