ECTS - - İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu “eğitimde mükemmeliyet, araştırmada üretkenlik, girişimcilikte rekabet!” olarak özetlenebilir. Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip bir eğitim programı oluşturarak, bölümümüzün ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasındaki lider konumunu korumak ve güçlendirmek, tüm üniversiteler arasında ise ilk 5 arasına girmek ana hedeflerimizdir. Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize İnşaat Mühendisliği uygulamalarına yönelik bilimsel ve teknik alanlarda sağlam bir bilgi birikimi ve beceriler bütünü kazandırmak, özgüven ve kritik düşünce yeteneğine sahip birer mühendis olarak mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en iyi şekilde uygulayabilecek düzeyde yetişmeleri için elverişli eğitim ortamını sunmaktır.