ECTS - - İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı 2000 yılında açılmış olup, ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Kasım 2013 itibarıyla toplam 310 lisans mezunumuz ve 400 mevcut lisans öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz’de dokuz tam zamanlı öğretim üyesi görev yapmaktadır. Programın öğretim dili İngilizcedir. Programımızın eğitim amaçları (1) öğrencilerimize meslekle ilgili sağlam bir teknik altyapı kazandırarak onları çalışma hayatına yetkin birer uygulayıcı ve yönetici olarak hazırlamak, (2) özgüvenleri yüksek ve kritik düşünebilme yeteneğine sahip  mezun formasyonları hedeflemek, (3) mezunların mesleklerini icra ederken, ahlaki ve etik prensipleri gözetmelerinin önemini kavratmak ve (4) öğrencilerimizi takım çalışması ve yüksek iletişim becerileri ile donatarak, meslekte profesyonel gelişimlerinin önünü açmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yetiştirilen öğrencilerimiz mezun olduklarında, aldıkları üstün nitelikli İngilizce eğitim sayesinde Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin mezunlarıyla çalışabilecek niteliklere sahip olmakta ve uluslararası şirketlerde, üniversitelerde ve projelerde etkili roller üstlenmekte; kazandıkları özgüvenin yanısıra teknik ve mesleki donanım sayesinde aile şirketlerini geliştirebilecek veya yeni şirket kurabilecek girişimciler olmaktadırlar.