ECTS - - İnşaat Mühendisliği

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.