ECTS - - İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları çoğunlukla ulusal ve uluslararası özel firmalarda saha mühendisi, tasarım mühendisi ve kontrol mühendisi pozisyonlarında görev almaktadırlar. Bunun yanısıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi kamu kurumlarının yanısıra belediyelerde de görev alabilmektedirler. Giderek artan sayıda mezunumuzun akademik kariyer hedefiyle yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ettikleri de gözlenmektedir.