ECTS - - İnşaat Mühendisliği

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S/T notu alarak başarılı olması gerekmektedir (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23659&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 241’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını ve bitirme projesini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.