AKTS - Çelik Tasarımının Esasları

Çelik Tasarımının Esasları (CE344) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çelik Tasarımının Esasları CE344 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 204 Malzeme Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gökhan TUNÇ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yapısal çelik elemanların, farklı sınır durumlarında eğilme ve eksenel yükler altındaki davranışlarının öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elemanlar üzerinde oluşabilecek en elverişsiz yükleme durumunu ve bu yükleme sonucu oluşacak eleman kuvvetlerini belirleyebilmek
  • Yapısal çelik elemanlar için belirli bir yüklelri taşıyabilecek kapasiteye sahip kesitleri tayin etmek
  • Yapısal çelik elemanlar arasında belirli yükleri aktarabilecek civatalı ve kaynaklı birleşimlerin gerekli boyutlarını belirleyebilmek
Dersin İçeriği Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapısal Çeliğin Mekanik Özellikleri 25-36
2 Yapısal Tasarım Yaklaşımları ve Yapılara Etkiyen Yükler 5-25
3 Yapısal Tasarım Yaklaşımları ve Yapılara Etkiyen Yükler Kaynak 4: sayfa 6-13 Kaynak 5: sayfa 6-20
4 Çekme Yükleri Altındaki Elemanlar 37-66
5 Çekme Yükleri Altındaki Elemanlar 66-71
6 Basınç Yükleri Altındaki Elemanlar 79-88
7 Basınç Yükleri Altındaki Elemanlar 88-97
8 Basınç Yükleri Altındaki Elemanlar 97-123
9 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 141-162
10 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 171-173
11 Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar Kaynak 3: sayfa 29-32
12 Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar Kaynak 3: sayfa 29-32
13 Civatalı ve Kaynaklı Birleşimler 193-228
14 Civatalı ve Kaynaklı Birleşimler 253-298
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yilmaz and Akkas, Analysis and Design of Steel Structures, ODTU.
Diğer Kaynaklar 2. Segui, LRFD Steel Design, 3rd Edition, Thomson Learning, 2003.
3. Gaylord, Gaylord, and Stallmeyer, Design of Steel Structures, 3rd Edition, McGraw-Hill Inc, 1992.
4. Türk Standardları Enstitüsü, Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, TS648, TSE, 1980.
5. Türk Standardları Enstitüsü, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TS498, TSE 1997.
6. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 138