AKTS - Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı

Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı (CE425) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı Planlaması ve Tahmini Değer Hesabı CE425 Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE399-Yaz Staj I
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Saman Aminbakhsh
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri, başından sonuna kadar gerçek bir ihale sürecine hazırlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, yapım projesindeki var olan kalmeleri anlayacaktır.
  • Öğrenciler, gerçek bir ihale sürecine, Yapım İşleri İçin Kamu İhale Kanunu’nu ve Kamu İhale Sözleşme Kanunu’nu inceleyerek hazırlanacaktır.
  • Öğrenciler, tipik ihale dökümanlarını, sanki bir ihale sürecinde yar alıyormuş gibi, doldurabileceklerdir.
  • Öğrenciler, tipik bir yapım projesi için birim fiyat – metraj analizi yapmayı öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler, brim fiyat – metraj analizini kullanarak, müteahhitin teklif edeceği bedeli hesaplayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Yapım projesi işletmesine giriş, ihale süreci, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşme Kanunu, ihale dokümanları, birim fiyat?metraj analizi, müteahhitin teklif bedeli, hakedişler, geçici ve kesin kabul.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapım Projesi İşletmesine Giriş
2 Yapım Projesi İşletmesine Giriş
3 İhale Süreci
4 İhale Süreci
5 Kamu İhale Kanunu
6 Kamu İhale Kanunu
7 Kamu İhale Sözleşme Kanunu
8 Kamu İhale Sözleşme Kanunu
9 İhale Dokümanları
10 İhale Dokümanları
11 Birim Fiyat – Metraj Analizi
12 Birim Fiyat – Metraj Analizi
13 Müteahhitin Teklif Bedeli
14 Hakedişler
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. “Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları”, A. Pancarcı and M. Emin Öcal, Birsen Yayınevi, 2005.
2. “CE 332 Construction Engineering and Management Lecture Notes”, Middle East Technical University, 2008.
3. “İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi: Açıklamalar-Hesaplar”, Ş. U. Gözü, Okutman Yayıncılık, 2009.
4. “Engineering Economy,” Leland T. Blank & Anthony J. Tarquin, McGraw-Hill, USA.
5. www.kik.gov.tr – Documents, English, Public Procurement Law Contracts Law Regulations / Regulation on Implementation of Works Procurement

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 2 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 14 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 150