ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sağlık Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Healthcare Management) almaya hak kazanırlar.