ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Sağlık sektörünün yapısı gereği uzman personelin çalıştığı karmaşık ve yüksek bütçelere sahip sağlık kuruluşlarının bilimsel yönetim ilkeleri ile yönetilmesi önem arz etmektedir. Program, sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve beceri donanıma ihtiyaç duyan kişilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen yönetici ve öğrenciler yetiştirmektir.