ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Bu programın mezunları doktora programlarına başvurabilirler.