ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) programının amacı; öğrencinin sağlık kurumları işletmeciliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.