ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

1 İşletmenin temel alanlarına (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe-finans) ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve bu bilgileri sağlık kurumları işletmeciliğinde kullanma becerilerine sahip olmak.
2 İşletme yönetiminin gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisini kazanmak.
3 Piyasa ve işletmelere dair bilgi ve raporları analitik olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre hedef ve amaç belirlemek.
4 Ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde işletmeleri ilgilendiren gelişmeleri takip etmek, yorumlayıp stratejik kararlar almak.
5 Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6 Türk sağlık politikaları ,sistemleri ve reformları hakkında bilgi sahibi olmak, değerlendirebilmek, analiz edip yorumlayabilmek ve sağlık hizmetlerinde planlama yapabilmek
7 Sağlık işletmeleri alanında gerekli hukuk bilgisine sahip olmak
8 Toplam kalite yönetimi felsefesini sağlık işletmelerinde uygulayabilmek.
9 Ekip çalışması dahilinde sorumluluk almak ,eleştirel düşünmek ve sorun çözmede insiyatif kullanmak.
10 Sağlık işletmeleri alanında araştırma yapmak ve sonuçlarını uzman olan veya olmayan paydaşlarına sunmak üzere raporlaştırmak
11 Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel (teknolojik, politik, ekonomik, sosyo-kulturel, vb) değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
12 Sağlık işletmeciliğine özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde etkili bir şekilde kullanmak.
13 Toplumsal ahlak ve iş etiği ile sosyal sorumluluk prensiplerine uygun davranmak.