ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Bu program; altı seçmeli ders, bir Seminer dersi ve bir Araştırma Yöntemleri dersi olmak üzere sekiz dersin başarı ile tamamlanması sonrasında yapılan tez çalışmasından oluşur. Program boyunca öğrenci 40 AKTS karşılığı ders ve 80 AKTS karşılığı tez çalışması ile toplam 120 AKTS tamamlanmak zorundadır.