ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

 Lisans diploması

* En az 55 ALES (Eşit Ağırlık) Puanını aldığını gösterir belge.