AKTS - Dönem Projesi

Dönem Projesi (FNCE598) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dönem Projesi FNCE598 0 0 0 0 40
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Toun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Literatür taramayı, araştırma yapmayı öğrenmek
  • Bir proje tasarlama ve içeriğini oluşturma becerisini kazanmak
  • Bir konu hakkında elde edilen verilerden sonuç ve yorum çıkarma becerisine sahip olmak
  • Birden fazla konu veya kavramı birbiriyle ilişkilendirebilmek
  • Bir araştırma yapıp, sonuçlarını uygun formatta raporlayabilme becerisini kazanmak
Dersin İçeriği Bilimsel nitelikli bir problemi veya konuyu tanımlama, veri toplama, veri analizi, tartışma ve varılan sonuçların bilimsel yazım kurallarına uygun bir düzen içinde sunumu

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konu araştırma Literatür tarama
2 Konu araştırma Literatür tarama
3 Konu alternatiflerini danışman ile birlikte değerlendirme Danışman ile görüşme
4 Konuyu netleştirme Lİteratür tarama
5 Detaylı literatür araştırma Makale, kitap okuma
6 İçindekiler oluşturma Literatürü değerlendirme
7 Ara değerlendirme Danışmanla görüşme
8 Detaylı literatür araştırma Makale, kitap okuma
9 Literatür araştırma ve uygulama Okuma ve uygulama
10 Literatür araştırma ve uygulama Okuma ve uygulama
11 Ara değerlendirme Danışmanla görüşme
12 Elde edilen bilgileri özetleme Okuma, yorumlama ve yazma
13 Elde edilen bilgilerden sonuç ve yorum çıkarma Okuma ve yorumlama
14 Yapılan çalışmayı yazılı hale getirme Okuma ve yazma
15 Danışman ile yazılanları gözden geçirme Danışmanla görüşme
16 Son kontroller ve proje teslimi Danışmanla görüşme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Literatür tarama, araştırma verileri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek.
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 80 800
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 60 120
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 100 100
Toplam İş Yükü 1020